Репортажи от с. Северен кръст

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 11

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 11

Зихара Зетрон от съзвездието Северен кръст отговаря на въпросите- Египетските пирамиди.- За построяването им е използвана космическа енергия, а не физическа сила. Построяването е дело на по-съвършена цивилизация. Пазят те енергийния баланс на епо...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 17:28:35

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 10

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 10

Зихара Зетрон от съзвездието Северен кръст отговаря на въпросите- Може ли да наречем човешката аура барометър за здравето на тялото и душата?- Аурата е информационно-полева структура на индивидуалния човешки код. Наситена е със сгъстена полева ма...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 15:47:27

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 9

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 9

Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид, отговаря на въпросите- Родовите и кръвни връзки ще отслабнат ли при VI раса?- По-лесно ще се създават духовни връзки на основата на енергиен обмен и хармоничност на индивидуалните кодове на душите....


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 15:39:57

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 8

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 8

Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид, отговаря на въпросите- Каква ще е съдбата на аборигените в квантовия преход?- По съдба аборигените не ще бъдат отделени от човечеството. Индивидуално преминава всеки човек. Не е групово преминаванет...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 15:35:28

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 7

Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите- Коя е причината целият свят да се отнася враждебно към евреите?- Еврейският въпрос е от първостепенно значение за самите евреи. На него се осланя религиозната митология, за да...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 15:31:29

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 6

Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите- Вярно ли е твърдението, че Никола Тесла е открил как се добива енергия от земното поле? Има твърдения, че с неговите енергийни опити е свързано и падането на Тунгуския метеорит....


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 15:27:51

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ (5)

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ (5)

Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите- Каква е истината за гробницата на Бастет в Странджа планина?В тази гробница има архитектурни останки, почти запазени, но има и някои повредени. Но тя не е на мястото,...


Автор: Цветана Качерилска e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 15:24:58

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ (4)

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ (4)

- Все повече хора се затварят за общуване, защото се натоварват енергийно. Какви съвети би ни дал?- Чрез любезност ще дистанцирате, чрез любезност ще общувате. Не може от любезност врагове да имате. С мекота ще допускате, с мекота ще отдалеча...


Автор: Цветана Качерилска  e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 23:13:37

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ – част 3

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ – част 3

Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид, отговаря на въпросите- Езотериката не препоръчва операциите. Може ли да се избегнат наистина?- Да не се правят операции е невъзможно. Това е крайна мярка. Направата на операция е по-голямо вмешателс...


Автор: Цветана Качерилска e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-26 09:49:54

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ (2)

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ (2)

Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите- Какво е действието на лунната светлина?- Лунната светлина има мекота, но и сила. Не всеки човек може да балансира нейните енергии. По-хармоничните хора по-лесно балан...


Автор: Цветана Качерилска  e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 14:57:27

вестник Квантов преход 2011 - 2024