ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 10 в брой 12

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 10
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон от съзвездието Северен кръст отговаря на въпросите

- Може ли да наречем човешката аура барометър за здравето на тялото и душата?

- Аурата е информационно-полева структура на индивидуалния човешки код. Наситена е със сгъстена полева материя, откъдето се черпи информация за състоянието на индивида на всички структурни нива. В нейното съдържание се кодира матрицата на индивида, меркаба и полярната структура на информационното поле. Ауричното поле се насища с поток от частици, излъчени от същинската структурна обвивка. За непрекъснатост и цялост на ауричното тяло свидетелстват тези частици, изграждащи защитния слой. Външната и вътрешната обвивка на аурата се осигурява от интензивен поток на духовна енергия, която е бариера за външните влияния. Под защитния слой се изгражда друг слой на пропусклива мембрана от фотони, носители на информация за здравето, психиката и междинната област между тялото и духа, наречена „прахатарама”.
Цветността на аурата съответства на дължината на вълната на меркаба и интензивното лъчение около и извън тялото. Носител на кодовата информация е контрагент от вътрешния слой на меркаба, наситен с повече информация за състоянието на индивида. Ползването на диаграми на цветната аура е синтезирано познание, но в детайлната аурична диаграма се запечатва моментното излъчване и състояние.

- Как да бъдем напълно съзвучни с вселенските ритми?

- Необходимо е да се съгласува индивидуалната програма с космическите ритми на основата на съдържащите се в клетъчната структура информационно-полеви излъчвания, които се активизират под въздействието на космическата енергия, за да се изравнят импулсите на вибрации на човешкото тяло с вселенското „сърце”. Това става на основата на подсъзнателен импулсивен резонатор на симетрични матрици в човека и Вселената.
Напълно се разминават относителните честотни характеристики на индивидуалните кодове и на вселенската матрица, когато се нарушават системно законите на Великата хармония. Използването на хаотични схеми създава регресивни вибрационни структури, което води до деструктуриране на индивидуалния код.

Статията е прочетена 1292 пъти
Назад към брой 12Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024