Репортажи от с. Северен кръст

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 31

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 31

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информ...


Автор: Цветана Качерилска, e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 19:57:35

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 30

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 30

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят инфо...


Автор: Цветана Качерилска, e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 19:41:01

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 29

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 29

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят инфо...


Автор: Цветана Качерилска, e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-25 21:47:56

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 28

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 28

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят инфо...


Автор: Цветана Качерилска, e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 23:43:00

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 27

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 27

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят инфо...


Автор: Цветана Качерилска, e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-21 20:26:10

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 26

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 26

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят инфо...


Автор: Цветана Качерилска, e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 18:58:20

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 25

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 25

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят инфо...


Автор: Цветана Качерилска, e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 18:42:20

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 24

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 24

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят инфо...


Автор: Цветана Качерилска, e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 18:39:34

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 23

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 23

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят инфо...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА, e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 18:36:43

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 22

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 22

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят инфо...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 18:35:13

вестник Квантов преход 2011 - 2024