Репортажи от с. Северен кръст

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ

Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите- Ще бъде ли победена старостта?- Сега се правят опити за отсрочване на старостта. Дали старостта ще отстъпи?! На съвременния човек му липсват знания за това. До няколко век...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail- anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 14:54:12

вестник Квантов преход 2011 - 2024