ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ (4) в брой 4

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ (4)
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

- Все повече хора се затварят за общуване, защото се натоварват енергийно. Какви съвети би ни дал?

- Чрез любезност ще дистанцирате, чрез любезност ще общувате. Не може от любезност врагове да имате. С мекота ще допускате, с мекота ще отдалечавате. Вие сте се разградили, но трябва да се оградите, но със светлина да се оградите. Хем ще умножавате светлината, хем ще ви пази тя. Повече се усмихвайте. Радвайте се. Не унивайте. Да грее лицето ви от усмивка и светлина от душата ви да струи. Да чакате хубавото, не лошото. С тъмни хора не се занимавайте, само се разминавайте.

- Зихара Зетрон, говориш за хора-маски. Казваш, че идва времето, когато маските ще паднат и ще видим зверската им природа. Как да ги разпознаваме по-лесно?

- От хора с маски да се пазите. По ръцете ще ги откривате. Дефект по пръстите им ще търсите. Наблюдавайте как човек взема. Граби ли той с ръцете, бърза ли да вземе, той и тебе ще ограби. Свидливият пък има грозни, сбръчкани ръце, защото все свива нещо. Да гледате на човека първо ръцете и нозете. От кривопръстите право не чакайте. Белези имат хората с маски. Ще търсите белег някакъв по тях, може явен да е, може да е скрит. На хора с чисти лица да разчитате. Очите да блестят, но от чистота, не от алчност. Ласкатели да не слушате.

- Българската народна песен „Излел е Дельо хайдутин”, която е изпратена на запис в Космоса, достигнала ли е до космическите жители и как се възприема?

- Тази песен е достигнала до космическите жители на ниво сентенциално. Телепатично се общува в Космоса, вече ти казах. Това е вселенският език. Да изпращате песни няма нужда. Не е изкуството в тези форми тук, а на символно ниво. Всичко, което е сътворено на Земята, съществува вече във вселенската памет. Като вибрация тази песен е в космическата матрица. Тя се възприема като израз на жест за комуникация с космическите жители. Да, знаем я. Щом е изпратено послание – с мисъл, с образ, със звук, с форма, т.е. символ, всичко това се разчита тук и се знае.

- Има ли наистина интересни археологически находки в Царичина?

- На Царичина е копано много, но там не могат да вземат нищо. То е дълбоко и се пази. След повече от век ще има открития там на скелет. Има и други находки. На около метър от човека има друго същество, от друга планета, от друга цивилизация. Пази се в тайна на енергийно ниво. На Царичина е имало видения. На места е направен пробив, но не са успели. На енергийно ниво са блокирани разкопките. На информационно ниво се достига, но на енергийно се стопира. Но след век ще се даде на VІ раса да отворят и да видят. До 5 нива има там, до 5 степени.

- Вярно ли е, че човешкият генофонд се пази в пещери, че съществуват сомати, които се охраняват от енергийни бариери?

- Човешкият генофонд не се съхранява по пещерите. Има такъв генофонд, но той не е на Земята. От всички човешки индивиди във Вселената се пази генетичен материал, който е неприкосновен. Онова, което са открили, или за което се предполага, че е генофонд, по-скоро е мумифициран безжизнен човешки материал, но не ще може да бъде върнат към живот. Настъпили са необратими процеси. На тези сомати, както им казвате, се дължат легендите за генофонд на Земята.

- Много е писано за Атлантида, но все още немалка част от хората възприемат това като мит. Каква е истината за древната Атлантида?

- Атлантида се е намирала на северозапад от Австралия. По територия е била по-голяма от Европа. Атлантите са били по-високи на ръст – над 2 м. Били добри мореплаватели, астрономи, притежавали са летателни машини. С енергии от Слънцето са боравели. Медицината им е била на добро ниво. Имали са по-развит мозък. Получавали са телепатични знания, радвали са се на небесни пратеници. Получавали са помощ от извънземни. Носители са на космически гени. Открили са златни находища. Подвели са се по енергийни опити. Атлантите са ползвали пиктографско писмо. Променили са системата на летоброене.
Атлантида потъва под водата, това твърдение е вярно.

 

Книгата "Задочни репортажи от съзвездието Северен Кръст" можете да закупите от нашата онлайн книжарница.

Статията е прочетена 942 пъти
Назад към брой 4Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024