ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 8 в брой 10

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 8
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид, отговаря на въпросите

- Каква ще е съдбата на аборигените в квантовия преход?

- По съдба аборигените не ще бъдат отделени от човечеството. Индивидуално преминава всеки човек. Не е групово преминаването в ІV измерение. Не по интелект ще ви претеглят. Аборигените носят и ценности.

- Как да възпитаваме децата най-добре? Какви правила би ни дал, Зихара Зетрон?

- По-скоро да се отглеждат с любов. На любовта да се разчита при възпитанието.

·На първо място, не си правете илюзии, че детето ще стане такова, каквото вие бихте желали. Носете един идеал в главата си, но то ще се оформи по свой образ. Напълно изключете мисълта за моделиране, но му давайте ясни примери за това, кое е добро и кое е крайно неприемливо. То ще намери само границата. Най-вероятно ще е различна от вашата, но за детето е важно да знае, че има предел на допустимото, че отвъд него то не бива да преминава.
·
Не правете драми, че детето ви не отговаря на идеалния модел. То също експериментира своя образ, своето поведение, формира границите си. Дайте му свобода да се движи между своята и вашата граница. Може да се окаже, че неговият модел е по-мъдър от вашия.
· 
На постоянство учете детето си. То трябва да знае, че всичко се постига с постоянство, че нищо не става изведнъж, бързо, без упорство. Зад всеки свой напредък то ще открива постоянството.
·
Правете разумни компромиси и го оставяйте понякога да греши. Малките грешки, които не са фатални, ще го научат на много неща, за разлика от многото съвети и забрани.
·
Последвайте детето в изследователския му интерес. Не му показвайте, че вие винаги всичко знаете. Тогава ще разберете, че и вие има какво да научите. Ще се увлечете в тази игра и заедно ще откриете света на загадките.
·
Повече го възпитавайте предметно, нагледно, сред природата. Да опознае цветята, тревичките, насекомите, птиците, дърветата. Децата не разбират от абстрактно обучение, то е насилие над тяхната природа.
·
Узнавайте какво мисли вашето дете по различни въпроси. Така и вие ще научите много от него и за него. Коригирайте и себе си, не само него.
·
На детето се позволява да работи нещо с възрастния, дори да си мислите, че това не е подходящо занимание. То обича да влиза във вашата роля, във вашия свят. Така опознава света на възрастните.
·
С мекота и твърдост го възпитавайте. Не може само с едното. И мекотата, и твърдостта са еднакво добри възпитатели.
·
Напълно откровени бъдете, защото детето има антени за лъжата.
·
Направете го щастливо с нещо. Изненадайте го. Динамиката е за предпочитане пред еднаквостта.
·
Правете му повече похвали. То ги очаква за своето старание. Правете му подаръци. Поощрявайте го, това ще поощрява доброто у него да се развива.

Статията е прочетена 1008 пъти
Назад към брой 10Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024