ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ (2) в брой 2

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ (2)
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите

- Какво е действието на лунната светлина?

- Лунната светлина има мекота, но и сила. Не всеки човек може да балансира нейните енергии. По-хармоничните хора по-лесно балансират. Лунната светлина влияе върху мозъчната дейност и върху лимфата. Потребност от повече лунна светлина имат по-ленивите хора, но на хиперактивните може да повлияе прекомерно. Новолунието влияе позитивно, както и лунните фази до ¼; когато луната е във фаза втора половина, нейната енергия повишава активността и може да предизвика проблеми в сърдечната дейност.

- Лунните жители наблюдават ли ни, интересуват ли се от нас?

- Лунните жители познават добре вашето измерение и живота на Земята, както и историята на вашата планета, но не биха искали да им гостувате. Те получават сигнали за вашата агресивност, но не желаят да ви отговорят. Имат по-развити сетива от вашите, по-високо съзнание, по-голям ментален напредък. Владеят тайните на енергиите, но носят повече отговорност. Правят енергийни опити. Неутрализират действието на някои ядрени опити, на енергии, които влияят извън вашата планета и имат отзвук в космоса. Добронамерени са. Съдействат чрез енергийна работа за по-плавен преход на Земята към по-високо измерение. Лунните жители са напреднали в областта на астрономията.

- Какво още не знаем за лунните жители?

- Те са в ІV измерение. Не правят опити да завладяват чужди планети. Имат различни условия на живот от тези на Земята. Общуват с други същества на по-високо ниво. Осъществяват доброволна добротворческа мисия. На преден план е работата им с енергиите. Владеят космическия език; телепортацията – не напълно, но имат опити в тази насока. Не владеят още трансформацията на материята. Могат да пътуват до Земята.

- Има ли контрол над енергийното и информационното замърсяване във Вселената?

- На ниво планетарно има. Във Вселената се извършват трансформации. Те действат като катализатор за пречистването. Пречистването става на различни нива: източник на излъчената енергия, енергиен канал, Акашеви записи (чрез кармичния закон). Това прочистване става периодически, но по информационния канал винаги има замърсяване.

- Има ли Божи съд, в каквато и форма да е той?

- Това е добре познатият ви кармичен закон. Той класифицира, държи ви отговорни. На него се опира библейската легенда за Божия съд. Той е образно-митологичния еквивалент на кармичния закон, за да се разбере от всички индивиди действието му. Нагледно и достъпно е представено постигането на Вселенската хармония. Каквото и име да му дадете, това е кармичният закон – причина и следствие. Не разбирайте кармата като наказание, защото тя е съответствие без компромис.

- Какъв е смисълът на кръщението в храм?

- По-скоро има смисъл на земно ниво. На човека се дават защитни сили от небесните същества да развива духа си. Духовната защита укрепва аурата, а здравата и защитена аура ви пази от агресия, болести, нещастия. Храмът е посредник на човека да общува с небесните сили, но разбира се, важно е в житейския си път как ще работи той за духа си, какво поведение ще има и т.н.

 

Книгата "Задочни репортажи от съзвездието Северен Кръст" можете да закупите от нашата онлайн книжарница.

Статията е прочетена 1302 пъти
Назад към брой 2Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024