ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 6 в брой 6

Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите

- Вярно ли е твърдението, че Никола Тесла е открил как се добива енергия от земното поле? Има твърдения, че с неговите енергийни опити е свързано и падането на Тунгуския метеорит.

- По въпроса за енергията, не може да се твърди, че се добива от Земята, защото енергията съществува независимо от вашето действие. Той не е добивал, а е открил произхода и начина да се впрегнат силите, да се насочи енергията в желаната посока. Да, Тесла е знаел как да трансформира енергията на земно ниво, но не е останала памет за неговото откритие. Натоварването за него е било голямо, защото е свръхнапрежение да се контролира и насочва енергийното поле. Създава се голям енергиен вакуум. На Тесла му е подсказано свише как да използва тази сила, която е навсякъде около вас.
Колкото за връзката между неговите научни опити и падането на Тунгуския метеорит, това не може да се твърди. То е независимо от неговите занимания. Този метеорит за вас е загадка все още, но той е космическа реалност и не ще е изключение. Това е част от космическата динамика и е предизвикано от космическите сили извън вашата планета.

- Квантовата теория ще направи ли нови открития?

Вие изследвате ядрото на атома, но трябва да знаете, че всяка нова частица, която откриете, съдържа в себе си други частици, а всяко ядро съдържа в себе си друго ядро. Със земните познания вие не може да стигнете до ПЪРВОЯДРОТО. След около половин век вашите учени физици по телепатичен път ще получат нови знания и квантовата теория ще напредне. Без тази помощ откритията са невъзможни на земно ниво.

- Какво още не знаем за донорството?

Да се приемат чужди органи е крайна мярка. На генна основа може да има съвместимост, но на ниво духовна проекция – не винаги. Това е неизследвана от науката причина за отхвърляне на присадените органи. И при допустима разлика в духовната проекция ще има видими проявления на новите духовни проекции, които вашата наука отдава на стреса от преживяната травма, но не е така. Духовната проекция на присадения орган носи изменение в поведението на реципиента. Да се намери точен съвпад е невъзможно, тъй като духовната проекция е уникална за всеки индивид. При трансплантациите стресът освен на физическо и психическо е и на духовно ниво.

- Уринотерапията. Полезна или вредна е тя?

По-добре е да пиете дестилирана вода. Тя също има пречистващ организма ефект. На клетъчно ниво тя влияе добре, почиства клетъчната мембрана, но не всяка урина е годна за пиене. Ползването на урината крие рискове за вашето здраве и при най-добра хигиена, защото съставът й се променя много бързо и дори да е изследвана, при продължително приемане няма как ежедневно да следите качеството й.
Уринотерапията не е напълно безвредна. Понякога може да ви помогне, но за предпочитане е пречистващият ефект на дестилираната и преварената вода. От водата по-добро пречистващо средство няма.
В урината има бактерии и токсични продукти. Не я препоръчвам.

Статията е прочетена 1050 пъти
Назад към брой 6Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024