Репортажи от с. Северен кръст

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 21

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 21

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информац...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-26 13:18:24

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ – част 20

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ – част 20

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъзвездието Северен кръст, наречено още Лебед, е символ на християнството. Съществата, които живеят там, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото из...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА, e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-18 23:36:31

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 19

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 19

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерениеСъзвездието Северен кръст, наречено още Лебед, е символ на християнството. Съществата, които живеят там, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото из...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА, e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 18:24:52

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 18

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 18

Зихара Зетрон отговаря на въпросите- Вярно ли е, че има оръжие, което се съхранява в Непал и може да се задейства само с мантра?- Мантрическото действие се дължи на силата на мисълта и се владее от малцина на Земята, защото за вас тази енергия е...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 18:31:01

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 17

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 17

Зихара Зетрон отговаря на въпросите- Химиотерапия и лъчетерапия. Имат ли алтернатива?- Напълно да се изключат от лечението. Те са убийствени за вашето физическо и фино тяло, те поразяват и убиват.Животът трябва да се постави на друга основа, то...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 18:03:49

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 16

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 16

Зихара Зетрон отговаря на въпросите- Вярна ли е прогнозата на детето–индиго от Русия - Саша, че над 91% от човечеството ще загине през квантовия преход през 2012 г.?- Да се твърди, че човечеството ще загине над 91% не е вярно, поне не за вс...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-23 18:54:46

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - 15 част

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - 15 част

Зихара Зетрон отговаря на въпросите- Райската градина. Какво е всъщност тя?- Мястото, което назовава Библията „райска градина”, трябва да се тълкува на символно ниво за означаване на специално място за „избраници на Господ&rdquo...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 17:52:33

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 14

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 14

Зихара Зетрон отговаря на въпросите- Кристалните черепи. Необходимо ли е да се открият и съберат всичките, за да се спаси човечеството?- По въпроса за спасението вече ти казах. На първо място ще се пречисти планетата от всичко, което не е хармони...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 17:49:33

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 13

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 13

Зихара Зетрон отговаря на въпросите- Какви тайни крият пирамидите на Земята? Какво е тяхното предназначение?- За египетските пирамиди вече говорихме. Пирамидите служат за връзка между измеренията. Чрез тях се получава информация от космическите и...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-19 18:06:18

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 12

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 12

Зихара Зетрон отговаря на въпросите- Човечеството е експеримент на Светлината или на Тъмнината?- Към много коренни раси принадлежите по духовност и гени, еднакви не сте на Земята. Има индивиди, носители на космически гени, но има и същества до жи...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 17:42:34

вестник Квантов преход 2011 - 2024