Минералотерапия

КРИСТАЛИТЕ НА ВОДАТА – КАК ДА ГИ СЪЗДАДЕМ?

КРИСТАЛИТЕ НА ВОДАТА – КАК ДА ГИ СЪЗДАДЕМ?

Човешките мисли и чувства най-силно влияят на водатаВодата има памет – вече никой не подлага този факт на съмнение. Тя помни енерго-информационните въздействия върху себе си. Тези въздействия могат да са от различни източници – до...


Автор: в.Квантов преход
Категория:

Дата: 2015-01-26 16:34:26

ХЕМАТИТ

ХЕМАТИТ

р. гематит, кровавик; a. hematite; н. hematit, roteisenstein; ф.hematite; и. HematitesХимичен състав: Fe2O3, с примеси от титан (Тi), алуминий (Аl), Н2O, Fе2+ и си- лиций (Si). Името идва от гръцки език – haimathites (кървав). Твърдост...


Автор: Лидия Старикова
Категория:

Дата: 2015-01-25 17:29:17

Минералотерапия - МАГНЕТИТ

Минералотерапия - МАГНЕТИТ

МАГНЕТИТ - р. магнетит; а. magnetite, magnetic iron ore; н. magneteisenerz, magneteisenstein, magnetit; ф. magnitite, fer oxyduli, pierre d,aimant; и. magnetita Името идва от историческата област Магнесия (Magnesнa) във Фесалия, Гър...


Автор: Лидия Старикова
Категория:

Дата: 2015-01-26 15:50:24

Минералотерапия - ДОЛОМИТ

Минералотерапия - ДОЛОМИТ

ДОЛОМИТр. доломит; а. dolomite; н. dolomit, dolomitmasse; ф. dolomite, dolomie; и. dolomitaИмето е свързано с френския геолог и минералог Д. Доломьо, (D. Dolomieu, 1750-1801 г.), който го е открил като кристал в Алпите през 1791 г. Това е широко...


Автор: Лидия Старикова
Категория:

Дата: 2015-01-26 15:49:12

Минералотерапия - АМОЛИТ

Минералотерапия - АМОЛИТ

АМОЛИТ- р. аммолитС това име амолитът стана известен на пазара на камъните съвсем скоро, защото като минерал е признат официално през 1981 г. Това е вкаменен седефот раковина на древни молюски (амонити*), които плували в световния океан преди 300 м...


Автор: Лидия Старикова
Категория:

Дата: 2015-01-20 11:17:23

Минералотерапия - ЗЕОЛИТИ

Минералотерапия - ЗЕОЛИТИ

ЗЕОЛИТИ - р. цеолиты; а. zeolites; н. zeolithe; ф. zeolithes; и. ceolitasИмето им идва от от гръцки език: zeo(кипя) и lithos(камък), заради способността им да кипят при нагряване поради бурното отделяне на съдържащата се в тях т.нар. зеолитов тип в...


Автор: Лидия Старикова
Категория:

Дата: 2015-01-25 01:39:10

Минерал от Родопите дарява здраве и дълголетие

Минерал от Родопите дарява здраве и дълголетие

За минерала клиноптилолит и хранителната добавка „Rhodosorb-h” Мариана Праматарова разговаря с Валентина Кузманова- Госпожо Кузманова, първият филиал извън столицата за лечение с клиноптилолит (зеолит) отвори врати през месец февруари...


Автор: Мариана Праматарова
Категория:

Дата: 2015-01-23 15:35:42

Минералотерапия - ПЕРЛИ

Минералотерапия - ПЕРЛИ

ПЕРЛИ - бисери, маргарит; р. жемчуг; а. pearl; н. perlen; ф. perles; и. perlaСведенията за използване на перлите като украшения, символ на красотата и чистотата, се съдържат в най-ранните документи на човечеството, като Корана, Библията и Талмуда....


Автор: Лидия Старикова
Категория:

Дата: 2015-01-25 19:02:04

Минералотерапия - СЕДЕФ

Минералотерапия - СЕДЕФ

СЕДЕФперламутър; р. перламутр; а. mother-of-pearl; н. perlmutter; ф. mereperle, la nacreМоже да се предположи, че в българския език думата „седеф” е дошла от някой от древните тюркски, арабски или японски езици, защото в тези региони се...


Автор: Лидия Старикова
Категория:

Дата: 2015-01-25 15:57:09

Минералотерапия - ОНИКС МРАМОРЕН

Минералотерапия - ОНИКС МРАМОРЕН

р. оникс; а. onyx; н. onyx; ф. onyx; и. onixИма два вида оникси: кварцов и мраморен.Мраморният оникс се състои от плътни просветляващи агрегати от зърнести или влакнести калциеви карбонати: калцит (химичен състав: СаСО3, с примеси от Mn, Fe2+,...


Автор: Лидия Старикова
Категория:

Дата: 2015-01-25 19:51:05

вестник Квантов преход 2011 - 2024