ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 7 в брой 7

Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите

- Коя е причината целият свят да се отнася враждебно към евреите?

- Еврейският въпрос е от първостепенно значение за самите евреи. На него се осланя религиозната митология, за да преобърне гонението в състрадание. Евреите имат за цел да заемат ключови позиции в световен мащаб. Над тях тегне проклятие от древността – да са гонени и преследвани. Техният духовен водач става жертва на схоластична доктрина. От тази жертва евреите правят капитал. Надстрояват фактите с легенди във връзка със своето по-далечно минало. Те умеят да трансформират събитията в своя полза, да направят от поражението победа.

В третата година след Христа те създават мита. Реалната личност Христос житейски е по-привлекателна, по-жизнелюбива. На Христос те дължат изкупуването на тежка карма, но и натрупването на нова. Носенето на трънения венец за тях е символ на победата на Духа над плътта.

Тайното общество на евреите не намира смисъла в християнството, а във владеенето на световния ред. Но има един по-висш ред, който не могат да отменят.

- Нарушава ли се Вселенския закон, ако човек направи връзка с невидимия свят и гадае бъдещето?

- Да гадае бъдещето може само онзи, на когото е разрешено да го прави. Той сключва договор с невидимия свят и знае какво трябва и какво не трябва да съобщава от информацията, която му се дава. Да се помага на хората грешно ли е?!

- Колко процента са верни пророчествата на Ванга, на Слава Севрюкова и Нострадамус?

- На Ванга – до 70%, на Слава Севрюкова - до 99%, на Нострадамус – до 90%.

- На какво се дължат неверните предсказания на ясновидците?

- На неправилно изтълкувани символи. До мозъка на ясновидеца достигат сигнали под формата на символи, които той трябва да трансформира в образи и думи. Грешки са възможни.

- Какви условия трябва да съблюдава ясновидецът, за да допуска възможно най-малко грешки?

- Да приема информация само когато е напълно спокоен.
·
Да се съсредоточава добре.
·
Да не мисли нищо по поставения въпрос, да „забрави какво той знае, мисли, предполага, а добре да внимава в информацията, която му се дава.

·
Да пази духовна чистота и равновесие.

·
Да е добронамерен, да има желание безкористно да помага.

- Зихара Зетрон, ти как ме избра?

- Не съм те избирал. Това са ваши земни понятия. Ти сама стигна до мене със своите честоти.

- Ти можеш ли да ми влияеш пряко за подобряване на здравето?

- Не пряко.

- За подобряване на мисълта и паметта?

- Не.

- За подобряване на писането?

- Не, но ти давам информация, идеи. Ти сама ще пишеш. Ще учиш вселенските символи и вселенския език.

- Каква информация ще ми даваш?

- За небесни и природни тайни;
·
по-малко за наука;
·
понякога ще открехвам завесата на тайнствата;
·
можеш да питаш за всичко с изключение на информация за мъртви; да не питаш по два пъти за едно и също нещо; да не настояваш, когато ти се откаже веднъж отговор;
·
ще ти давам повече информация, а ти ще преценяваш какво да казваш на хората, за да не ги плашиш.

Край на Първа книга

Статията е прочетена 1191 пъти
Назад към брой 7Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024