ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 9 в брой 11

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 9
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид, отговаря на въпросите

- Родовите и кръвни връзки ще отслабнат ли при VI раса?

- По-лесно ще се създават духовни връзки на основата на енергиен обмен и хармоничност на индивидуалните кодове на душите. На родовите белези не ще се отдава това значение, ако се изключват взаимно по духовна несъзвучност. При духовното родство не се търси друго основание освен прекият духовен обмен.
На
VI раса ще се даде по-голяма свобода да избира не по генезиса на кръвта, а по генезиса на духа и съразмерността на ценностната скала.

- Как се определя индивидуалният код на човека?

- По плътността на интензивното излъчване на фотони в аурата.
- По състоянието на аурата и магнитута на излъчване.
- По полевата характеристика на енергийното тяло.

- По индивидуалния коефициент на взаимодействие с полето на другите духовните тела.
- По степента на същинската енергийна информационна структурна решетка под влияние на космическата енергийна програма.

Напълно идентични кодове във Вселената няма.

- Какво представлява духовното име? Откъде идва то?

- Всеки човек има таен духовен ключ, който се намира у Висшите служители на кармичния кръг. Те са посветени в работата с тайните духовни ключове, които приличат на имена, но са вибрации на звуково ниво. Да се даде такъв ключ от Висшите служители на човека е възможно, но това става не винаги на нивото на съзнание, на което хората да го разбират. Духовното име носи информация за духовната структура и се дава с цел да се позове душата към сектора на лъчистата енергия с по-високо трептене; да резонира в пространството, поради по-голяма потребност от фотонно излъчена Любов–Светлина. За вас е достатъчно да знаете, че духовното ви име се знае от Висшите служители на кармичния кръг, че ще го получите в по-късен етап и ще се наредите до светлите души на по-висшата житейска школа. Печатът на духовното име се появява върху притежателя му. По него оставя следи вашият енергиен канал, който се поддържа отворен, за да приема информация. На затворените канали се въздейства по друг начин.
Духовните структури са на 7 нива и те се отразяват като холографски отпечатък на енергийната ви характеристика. Вашата скала се мени постоянно и варира обикновено до 4 степени. Когато се достигне седмото ниво на духовната структура, каналът се отваря. Тогава може да узнаете духовното си име.

Статията е прочетена 1082 пъти
Назад към брой 11Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024