ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 13 в брой 16

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 13
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон отговаря на въпросите

- Какви тайни крият пирамидите на Земята? Какво е тяхното предназначение?

- За египетските пирамиди вече говорихме. Пирамидите служат за връзка между измеренията. Чрез тях се получава информация от космическите източници. До тази информация достигат посветените в тайнствата. Пирамидите не са напълно безопасни за вас, действат на енергийното ви тяло. Да се домогнете до някои тайни се дава. До четири степени може да проникнете в информацията; до седма степен – само посветените. Шестата раса ще ги изучи на енергийно ниво. По размери пирамидите са перфектни, по вид – съвършени. Те са енергийни космически канали. Чрез тях се преминава през тунелите на времето. Получава се енергиен вакуум и времево транслиране по космическия канал.

- Какво представлява Библията?

- По Божията воля е създадена да направлява човека в развитието му с лице към Светлината и преобръщане към Истината. Получена е свише от Божествените светове чрез високо еволюирали същества от VII измерение. В Библията определено има и някои твърдения, вмъкнати от текстописците, напълно в духа на човешките нрави. За по-голяма истинност да се прави сравнение с духовните Учители.

- Как е заченат Христос?

- Христовото зачатие има две страни: духовно Богозачатие и земно. На човешко ниво е заченат плода с участието на Божия Дух. До раждането Мария се явява негова приносителка. Непорочното зачатие е символ. То има космическа генна основа с кодирани нови духовни проекции на човешката личност. Появата на Божия Син се решава от Висшия космически разум.

- Какво представляват „урим и тумим” като знаци върху свещеническата одежда, за които свидетелства Библията?

- „Урим и тумим” съответстват на познатите ви символите на Светлината и Тъмнината като нравствени категории. През тях минават две кръстосани шпаги, които се поставят, за да се прояви Истината. Те са Страж на Истината.
Статията е прочетена 1035 пъти
Назад към брой 16Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024