ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 14 в брой 17

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 14
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон отговаря на въпросите

- Кристалните черепи. Необходимо ли е да се открият и съберат всичките, за да се спаси човечеството?

- По въпроса за спасението вече ти казах. На първо място ще се пречисти планетата от всичко, което не е хармониращо на новия вибрационен фон, установяващ се сега. Правят се трансформации на ниво съзнание и на ниво материя, за да се отсеят от новата духовна вълна.

Ще се съберат кристалните черепи, когато човечеството овладее телепатията, защото те излъчат вибрациите на новата реалност. До събирането им има още един век време. Неминуемо ще се правят опити за фалшификации от ваша страна. Носят те сериозен сигнал за духовност, която не ще устои в новата реалност.

- Преди пирамидите ли е построен сфинксът? Има ли там тайна библиотека?

- Преди да бъдат построени пирамидите, се търси свещено място за тях. Тук е открито друго светилище, от което се черпи духовно-енергийна информация за древността. По сфинкса има следи от предишни древни цивилизации, на които е отредено да намерят канали за връзка с космоса за преодоляване на времевите бариери (измеренията). Колкото до твърденията за библиотека в пирамидите, не трябва да се мисли за книжна библиотека, а за концентрирано мисловно познание, което се е съсредоточавало там – познания за древността и космоса, за звездите и планетите, за повечето тайнства и точни знания от Божествения свят. Тези знания са получавани телепатично от посветените и са напълно непознати за вашия свят. Тук са правени точни измервания на астрономическите обекти. Ползвани са космически познания.

- Кой е всъщност Хермес? Вярно ли е, че има космически кораб в голямата пирамида, както пише Хермес?

- По въпроса за пирамидите вече говорихме. На символно ниво може да се каже „космически кораб”, но не е точно това, буквално значи: „носи космически идеи, космически канал, по който идват тези идеи”. Вече ти обясних това. Хермес за земните хора е Божественият човек, който идва от други измерения, за да им предаде вселенски познания. Херметическите познания са от високо, не земно ниво. На Хермес се позовават много учени от древността, защото са знаели произхода на неговите идеи. Херметическите познания са тайнство на затворена школа, на посветени. Посвещението е било необходимо, за да се използват тези знания за напредъка на човечеството и земните науки. До херметическите идеи стоят тези на питагорейците. Това са древни школи на морално-етична основа под прякото ръководство на космически учители и велики посветени. По-високите измерения работят за вас, като ви изпращат учители.

- Какво е Стоунхендж?

- Стоунхендж е загадка за земните жители. На това място е имало древен град от по-висока цивилизация, напреднала в интелектуално отношение, до която са достигали космически пратеници, носещи различни идеи. Съществували са информационни канали към космоса. Там се пази още древната мъдрост за Земята и живота чрез кодирана информация. Телепатичен контакт е нужен за разгадаване на тайните на Стоунхендж.

Статията е прочетена 1003 пъти
Назад към брой 17Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024