ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ – част 20 в брой 23

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ – част 20
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

Съзвездието Северен кръст, наречено още Лебед, е символ на християнството. Съществата, които живеят там, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информация направо от Вселенските записи. Интересна е легендата за това съзвездие в древногръцката митология.

Връзката с един от тези представители, който се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез телепатичен контакт.

- Поларианската раса. Какво не знаем за нея?

- Информацията за първата Поларианска раса е защитена и се пази в тайна от висшите светове. Тази раса е напълно различна от всички останали. Носи човешки белези слабо. Съществата наподобяват човешки сенки, от течност са направени, имат по-леки и прозрачни тела от фина пихтиеста материя. Повече се ползват от духовните си тела, а физическите се изпълват с енергия от ефира. На тях принадлежат високите етажи на духа. Имат богат духовен живот на светещи души. Дават тласък за развитието на фините тела на човека и неговия духовен напредък. Принадлежат към по-висша човешка раса, откъдето се черпи енерго-информация и до днес. Представителите на тази раса са напреднали в знанията, защото са потопени в информационното поле на Вечността. Те не учат, а знаят. Те са безполови същества с отворени енергийни канали за връзка с Космоса. На главите си имат антени. Владеят телепортацията.

- Лемурия. Коя е истината за лемурийците?

- Тяхната цивилизация била напълно различна от днешната. Добивали много злато и скъпоценни камъни. Занимавали се с вещерство и магьосничество. Насищали с тъмна енергия ефира и пространството. Животът се обезценявал. Страдали от много болести. На лемурийците се дължи генното изменение на човека. До лемурийците човекът е Божествен. Оставят след себе си биологична памет за сексуални отношения с животни. Краят на цивилизацията се дължи на енергийни и сексуални злоупотреби.

- Кивот. Какво има в него? Това наистина ли е сандък?

- „Кивот” е информация, получена по енергиен път. Ползва се при определени обстоятелства. Напълно земно понятие е „сандък”. Но склад за енергия е по-образно да се каже. Бабите ви биха казали „сандък”, вие – „флаш-памет”, а то е просто енергийно-информационен обмен между световете, споделена информация.

- Кои са седемте конника от Евангелието на Йоан? Апокалипсисът случвал ли се е или предстои?

- Апокалипсисът се случвал и пак предстои. Седемте конника съответстват на седемте човешки раси. Всяка раса изживява степените на Апокалипсиса. Седем пътя. Седем пълни кръга се затварят.

Статията е прочетена 1336 пъти
Назад към брой 23Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024