ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 18 в брой 21

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 18
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон отговаря на въпросите

- Вярно ли е, че има оръжие, което се съхранява в Непал и може да се задейства само с мантра?

- Мантрическото действие се дължи на силата на мисълта и се владее от малцина на Земята, защото за вас тази енергия е хаотична, прахосвате я и не умеете да я впрягате на работа. Мощна енергия пилеете, по-мощна от ядрената. Мантрата е код, с който се задейства мисловната енергия на определена честота. По мантрически път се задейства и генното изменение на човечеството. В мантричната регулация се намира сигурността за контрола на енергията. Чрез нея Космическият разум управлява менталното поле на Земята. Не е проблем да се задейства оръжие с мантра.

Този способ се използва и за други цели на по-високо ниво. Появата на живота се дължи на мантрическото ръководство на Висшия разум. Мисълта е действена и творческа под разумна диктовка. Божественото съзнание насочва еволюционните нива. Мантрата е връзката на човека с космоса. Без нея светът не би съществувал. Всеки, който руши с мантра, се наказва. Мантрата от низш тип е разрушителна, а тази от висш тип – градивна. Потвърждава се идеята за Божествената мантра, създала света. В нейното зачатие има светлина и Божествено дихание. Правят се опити за мантрическо въздействие на човека от извънземни. Вие сте свързани в космоса и сте под закрилата на Висшия вселенски разум.

- Има ли живот на Марс?

- Не всяка планета е потънала в зеленина и вода като вашата. На Марс безспорно има живот, но той е в друго измерение, различно от вашето. На Марс се случват събития, които вие не може да знаете, не може да видите въпреки космическата техника. Но Марс се обитава от космически жители, каквито сте и вие. Марсианците имат възможността да ви гостуват. Владеят енергиите и имат съвършена техника. Те са видимо по-напреднали същества, но за тях не съществуват морални ангажименти относно другите космически жители. Напредъкът им позволява да правят някои експерименти с менталното човешко поле, за да се ползват от знанията и постиженията на космическите жители. Поради това те се славят като агресивни, но то е агресия от този вид – на ментално ниво извличат информация за вас и могат да използват чужд опит. „Научи се да владееш с ум” е тяхната максима за действие спрямо другите цивилизации. Марсианците са владетели на ума. Обитават менталния хладен свят. Не владеят чувствеността, поради това не познават състрадателността и болката. Те са ледените философи на мирозданието и господари на умствения свят.

Статията е прочетена 1266 пъти
Назад към брой 21Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024