ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 12 в брой 15

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 12
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон отговаря на въпросите

- Човечеството е експеримент на Светлината или на Тъмнината?

- Към много коренни раси принадлежите по духовност и гени, еднакви не сте на Земята. Има индивиди, носители на космически гени, но има и същества до животинската природа. Бог твори многообразие, а вие го наричате експеримент. За вас е определена свободната воля на човешката природа, но да експериментирате с нея е ваше дело. По висшеволие генно ще се измените на основата на еволюционен подтик (еволюционна вълна).

- Вярно ли е, че управляващите кръгове на планетата ни са сключили таен договор с представители на Тъмнината?

- Управляващите ви не работят за Светлите сили. Духовната общност е извън властта, но работи за напредъка. Не ще ви присъединява никой, това са земни понятия, те не важат извън вашия свят. Вие се самоопределяте в духовните светове. Там действат други закони. Властта е на земно ниво. Самоопределянето е индивидуално, колективно не е. Да, движение между тъмното и светлото ще има, но силите действат във всеки от вас.

- Особена ли е мисията на българския народ, както твърди Беинса Дуно? В какво се изразява особеното?

- По-особена е вселенската мисия на българския народ. По природа е твърд, подложен е на изпитания за твърдост. Има мисия да преминава през космическите цикли на планетата, но да е невредим. Избран е да става проводник на вселенските послания чрез ясно виждащи и ясночуващи, на място, благословено с енергии. Съдено е да приемате информация от Космоса и да я огласявате. Да се пречистват енергиите е определено на това географско и духовно средище. Носители са единици от вас на космически гени от по-висш порядък - 5% от хората, представители на по-висша цивилизация. Изначално ви е дадено това – да се разселвате и да пренасяте тези гени на планетата; ще ги предавате наследствено на новата раса. Напредък голям имат отделни духовни личности.
По висшеволие се дават изпитания за пречистване и отсяване. На Дънов думите са верни, но да знаете, че не всичко е изрекъл той докрай.
Поредни изпитания за вас ще има. До духа ви работи Космическият разум на Вселената.

Статията е прочетена 1043 пъти
Назад към брой 15Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024