ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - 15 част в брой 18

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - 15 част
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон отговаря на въпросите

- Райската градина. Какво е всъщност тя?

- Мястото, което назовава Библията „райска градина”, трябва да се тълкува на символно ниво за означаване на специално място за „избраници на Господ”, но това не е пространствено понятие. Само посветени в Божието слово са го обитавали духовно. То е вид молитвена „градина” за общуване с Бога и по-високите измерения, напълно различно от вашите земни представи. Райската градина е за духа, поднебесна обител за медитиращата душа. Тя е духовно пространство и се отваря за молитва на човешките души.

- Забраненият плод. Райската ябълка. Какво е правилното тълкувание?

- Ползването на ключови думи в Библията е обичайно. „Забраненият плод” и „райската ябълка” са митологеми на древните евангелисти, с които се обозначават тайните кодове за разбиране на библейските истини. Забраненият плод е символ на земните удоволствия, които човешката душа въображаемо пренася в Рая. Но там душата работи по друга програма. До ябълката е земният свят, отвъд ябълката е Небесният свят. Душата в Рая се откъсва от земното. Ако индивидът доброволно избере този плод, то той е притеглен от Земята. Не става въпрос за забрана в истинския смисъл на думата, а за избор на душата – към кое измерение да се насочи и реализира.

- Душата отива ли в друго измерение след смъртта?

- След жизнения цикъл душата се насочва в пространството да прекоси „тунела на времето”, което всъщност е изменена вибрационна честота. За душата настъпва трансформираща програма на други честоти за освобождаване от ненужното за новото измерение. В зависимост от интензитета тя се „зачислява” на нужната вълна. Не може души с различен интензитет на светлинното трептене да бъдат заедно. Душата винаги е в сродна среда, привлечена от сродните вибрации. Измеренията са енергийна характеристика на душата. В едно пространство има повече от едно измерение, т. е. измеренията са паралелни. На вашия свят има други, паралелни измерения, които не ви пречат да съществувате „сами”, но самотата ви е илюзорна. На други честоти работят те, не си пречите взаимно. Във Вселената има повече целесъобразност. За многото е потребна малка пространственост. Паралелните измерения са много близко по вашите понятия, но са невидими едно за друго.
Статията е прочетена 2382 пъти
Назад към брой 18Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024