ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 21 в брой 24

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 21
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

Съществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информация направо от Вселенските записи. Интересна е легендата за това съзвездие в древногръцката митология.

Връзката с един от тези представители, който се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез телепатичен контакт.

- Скарабея. Египетските символи?

- Скарабея символизира повече силата на духа над плътта. Да се пожертва плътта в името на духа е древно варварско занимание. То носи големи неволи на човеците от древността. Зад символите стоят идеи, но не всички са Божествени. Да се умъртвява плътта насилствено не е Божествена идея. Скарабея е двузначен символ. Дуалистична идея.

- Има ли Дърво на Живота, чиито листа служат за изцеление, както пише в Библията?

- Дървото на Живота се намира в основата на вашето тяло. От него тръгва енергията към всичките ви органи и системи. То съответства на вашето енергийно тяло, от което зависи здравето, силата и равновесието ви. Да се държи винаги в изправност.

- Според легендата Галахад открива Светия граал. Каква е истината?

- По-скоро се стреми да намери пътя на Божествената идея. Вече ти казах. Светият граал не е предмет. Той символизира идеята за Божествения съд, от който всички вие черпите живот. В него е Животът. Ползва се като символ на Божественото начало.

- Открит ли е философският камък от Николас Фламел?

- Възможностите на човешкия мозък са толкова ограничени, че не съзнава безграничността. До такава степен ограничението е взело връх, че не съзнавате сложността на материята. Учените ви са повече тълкуватели на постигнатото, без да са изявили Духа на познанието във висшите сфери на менталното поле.

Философският камък на този етап не е намерен. Още не сте осъществили сътрудничество между високо развитите в умствено отношение цивилизации и вашата. Това е безгранична област на мъдростта, която все още стои затворена като обект на изследване от вашите учени.

Статията е прочетена 1143 пъти
Назад към брой 24Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024