ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 29 в брой 36

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 29
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

Съществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информация направо от Вселенските записи. Връзката с един от техните представители, който се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез телепатичен контакт

- Ще има ли сериозни катаклизми в света и в Европа през 2012 г.?

- Катаклизмите ще бъдат обичайни за Земята. Затова в Европа ще се отразяват и катаклизмите в света. Партньорства ще се разрушават, въоръжени конфликти ще има, вътрешни въоръжени конфликти ще има в отделни държави. Множество природни катаклизми през цялата година. По-често се очаква да има земетресения. Високи и ниски температурни рекорди. Вулканични изригвания. Ще има нарушени комуникации, ще бъдат засегнати мобилните операционни системи. Ще има важни политически обрати и нови, по-трайни кризи. Временна дестабилизация. Промяна в бреговата ивица на северна Европа. Западна Европа се отъждествява с една колесница, в която се струпват всички възможни изненади. Отделни държави са по-уязвими, въпреки защитата на Европа от Висшия вселенски разум. Европа ще остане в изолация в резултат на световната икономическа криза. Финансови затруднения ще доведат до фалит на сериозни фирми. Нови вълни от стачни недоволства.

- Какви промени ще настъпят в човека в резултат на новата ДНК?

  •   Първо се отчитат структурните промени на клетъчно ниво.
  •   Сериозен информационен обмен.
  •   Резки промени на видимите реакции.
  •   Нови постижения на духа, велики открития.
  •   За първи път в историята на човечеството ще се раждат гении по-масово.
  •   Преобразува се духовната програма.

 

Статията е прочетена 1608 пъти
Назад към брой 36Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024