ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 31 в брой 39

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 31
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение
Съществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричат
звездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информация направо от Вселенските записи. Връзката с един от техните представители, който се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез телепатичен контакт


- Какви са религиите на предшестващите раси?
- Бих казал, че хиперборейците са живели в условия без култове към божествата. Видимо се числят към високо интелектуално ниво. Вербални комуникации с божественото проявление, на което са резултат. Носят ценностите на божествените семена. Богът на Вечното начало е техен мощен покровител. Безспорно са свързани с божествени същности от по-високо ниво на еволюцията.

Може да се каже, че лемурийците носят повече кодове на разслоение и отдалечаване от Божественото начало. До Атлантида се получава разпад на високоенергийни същности. Важен етап е възникването на висши божествени покровители за съществата от земен произход. Възниква монотиезма и дуализма с действащи богове. Оформя се РА-цивилизационната вълна на боговете на Слънцето – АМОН-РА и ТАНГ-РА. Семиотиката е ясна. Религиозните принципи допринасят за разделяне на религиозни общества. Това са високо развити Цивилизации на Слънчевите ритми.

Статията е прочетена 1203 пъти
Назад към брой 39Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024