ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 26 в брой 31

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 26
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

Съществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информация направо от Вселенските записи. Връзката с един от техните представители, който се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез телепатичен контакт.

- Тъмната материя и тъмната енергия могат ли да разрушат Вселената? По какво се различават от другата материя?

- По същество тъмната материя е структурирана на друго ниво, независимо от свойствата, които й приписвате, съизмервайки я с вашите представи. Дори да не ви се струва много разумно нейното съществуване, тя е в абсолютния порядък на Вселената и е източник на енергия на силни вибрационни структури. Да се направи анализ на тъмната енергия е възможно от гледище на вселенската реалност. По реални гравитационни процеси надхвърля земните параметри. Огромните за вашите представи количества енергия се използват на космическо ниво и служат за целите на космическото пространство. Вие не можете да управлявате тъмната енергия, нямате контрол над нея. Тя не е разрушителна, даже се впряга на работа за добри цели в Космоса. Не може да разруши Вселената, защото тя е във Вселената.

Има много невидими за вас неща, паралелни светове, изградени на принципа на целесъобразност - един свят е проникнат от друг. На енергийно ниво - също. В Космоса има непознати за вас енергии и светове.

В тъмната материя действат други сили. Състои се от по-различни по материален израз структурни елементи. Допълнителното сцепление на материалните частици се дължи на високото температурно различие от земната материя, дори се намира на друго ниво на атомно-молекулярен състав – до степен на първичния. Замервания на тъмната енергия с ваша апаратура не е възможно заради различните честоти. По вашите представи тъмната материя може да се нарече деструктурирана материя. На елементарните частици в нея се дължи проявата на различен енергиен вакуум и мощен заряд, поради който се трансформира в друг материален порядък.

Големият взрив образува различни видове материя, различни по структура и честота на вибрациите. Сцеплението е различно. Измерва се с други мерни единици.

Статията е прочетена 1178 пъти
Назад към брой 31Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024