ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 28 в брой 34

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 28
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

Съществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информация направо от Вселенските записи. Връзката с един от техните представители, който се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез телепатичен контакт

- РА цивилизациите. Има ли връзка между Амон-Ра и Танг-Ра?
- Ра
е цивилизационна вълна. Тя е идвала нееднократно на Земята. Ра цивилизацията е от слънчев тип, тя е човешка, космическа, идентична с космическия разум. Да, има Божествен замисъл да се насели Земята с енергийни същества от Слънцето. Амон–Ра и Танг–Ра са от един клон на слънчевите ритми, предтечи на вашите земни същности. В исторически план те са родоначалници на вашите народи. Възможни са открития на далеч по-древни култури на Земята. Амон-Ра и Танг-Ра са посели вашите семена. Ра цивилизацията е с висок интелект и ресурси на светлината в духовно-полевата структура. Те подпомагат и днес вашите духовни школи, задвижват духовните лостове. От тези цивилизации днес са съхранени някои мистерии, слънцепоклонничеството и древни магически ритуали.

Действието на силите на Ра цивилизационната вълна са силно нарушени от вашата вредна дейност за унищожаване на тангризма. Вие сте загърбили светлината в момента на отричане от бог Танг-Ра. С този акт сте задействали тъмнината на високо ниво.

До Танг-Ра българите са известни с дарбите свише да виждат в бъдещето, вещи са в посвещението. Тангрическите обичаи в древността за почитането на Слънцето още са запазени в някои ритуали. Добре е да се знае, че Слънцето е вселенското сърце. Важно е да сте синхронни с пулса на това вселенско сърце. Верни на Слънцето са Ра цивилизациите, защото от него са дошли на Земята. Внедряват ритуална система да се почита Слънцето. Правят се ритуали на изгрев и се дава обет. Тези същества са изтъкани от светлина, от лъчева енергия. Те са истински поклонници на небесното светило.

Днес вие съхранявате в своята памет древни магически ритуали от тази цивилизация. Пазите система от знаци за общуване с магическите сили, които са добри проводници на светлината. В храмовете на светлината са знаели символния език на Ра цивилизациите и са давали древни тайнства на духа.

- Христос или Тангра? Трябва ли българите да възродят вярата в Тангра?
- Добре е да се възродят древните тайнства на прабългарите. Добре е да си направите занапред една силна духовна школа, да се примирят боговете у вас, да не се противопоставят повече, защото се колебаете още във вярата и тя не ви е опора. Не си създавайте вътрешни врагове от религиите. Заради Христос е отхвърлен Тангра, не отхвърляйте сега Христос заради Тангра. На Тангра се покланяйте пред Слънцето и природата, а на Христос - в църквата. Христос примирява и двете – Небето и Земята. Съмнителни са тези борби между боговете. Все висши сили са те. Всички богове са ваши предци.

Статията е прочетена 1333 пъти
Назад към брой 34Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024