ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 25 в брой 30

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 25
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

Съществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информация направо от Вселенските записи. Връзката с един от техните представители, който се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез телепатичен контакт.

За житните кръгове.
- По произход не са от земна цивилизация, а носят кодове на високо развита цивилизация от небесно съзвездие. Под тяхна диктовка кръговете са сътворени за знамения на Земята – те отварят каналите за връзка между световете. На кръговете се виждат знаци от земни символи, за да бъдат разчетени. Носят информация за построяването на пирамидите; кога са идвали космически гости на Земята; кой управлява Вселената; за структурата на Вселенското познание и други. Ползвана е символна система от знаци, за да се закодира информация и да се намери най-сигурният начин за послание към земните жители от небесните пратеници. На житните кръгове стават чудеса и знамения от енергийния източник на информация, дадена, за да се ползва от вас. Нови знамения ще се случат там. Ще намерите тълкуването. Добро е то наистина.

- Ирисовата диагностика надеждна ли е?
-
Да, може са се използва. Дори се научават хора, без способности да лекуват. До 90% може точно да се диагностицира с нея. До 10% може да се допусне грешка. Да се съпоставят ирисодиагностиките с други изследвания.

- Какво е въздействието на мантрата „зин–уру”?
- Тази мантра постепенно би могла да ви въведе в тайнството на вътрешния свят, откъдето се черпи повече непозната сила, но да се внимава с нея, че е силна. Необходима е по-дълга подготовка. Чрез мантрата се осъществява вътрешно преминаване на силни енергийни състояния, тя насища организма с вече различна енергия. Добива се вътрешно зрение за повече тайни на духовното самопознание. Дава се тласък на душата да се намесва в работите на ума.

- За чудотворните икони.
-
Чудотворните икони са енергийни източници за трансформация. Осъществява се енергиен обменен баланс между духовното лице и молещия. Те са точно толкова енергетизирани, колкото да направят от мисълта и нейната сила мощен подтик към светлината. На светлината в чистата мисъл се основава въздействието им. Добре е да се молите под кос ъгъл пред иконите. Да не падате на колене, за да може енергията да тече и да се обменя правилно. Не правете резки движения, защото те пречат на ауричното тяло да се обменя с енергийния източник в иконата.

- За Светия граал.
-
До него се домогват съвременните легенди. На път е да се разкрие истината за Светия граал, но това ще бъде дело на VІ раса. Да се намери път и материализира Божествената идея, искате вие.

Статията е прочетена 1662 пъти
Назад към брой 30Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024