ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 30 в брой 37

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 30
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

Съществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информация направо от Вселенските записи. Връзката с един от техните представители, който се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез телепатичен контакт

- Има ли катализатори за духовното развитие?
-
Да.

·         Добър катализатор е системното изостряне на духовните сетива към самоанализ на духовната ви програма.

·         Задължително участие на ума в сърдечните ви работи. Умът да дава път на духовното вместо на рационалното ви его.

·         Да не забравяте, че духовната ви програма е индивидуална. На групово ниво се дава индивидуално програмиране за защита на личната свободна воля с категорични потенциални стремежи към дълбочина на сетивния свят.

·         Катализатор също се очаква да бъде вътрешният ви много ценен опит в духовните програми на вашите прераждания, които се активизират напълно с участието на вашата програмирана Божествена същност. Дава се срок за вашата програма.

·         Добър катализатор е вмешателството на вашия духовен учител. Той ви говори с гласа на вашата съвест, той е вашият висш съветник. Духовният учител ви посещава винаги, когато го призовете на помощ. Вие носите генетични послания за духовно преминаване към високо еволюирали същества.

·         Катализиращ ефект имат някои събития в живота и съдбата ви. Дори се счита, че те са основни за пробуждането. Носят сериозна отключваща роля за духа ви, но се намират в латентно за душата знание. Напълно се игнорират от вашето его, което ги смята за опасни, вредни, неудачни, но това не е вярно от гледище на вашето духовно програмиране. Дава ви се ключа за духовно усъвършенстване, но той се поднася с редица изпитания. Ключът се намира във вашата кармична мисия.

·         Катализаторът на вашата душа винаги се подхранва от стремежа ви за връзка с висшата организация на Вселенската матрица. Възможни са грешки в духовната ви матрица, произтичащи от подтика към материално опредметяване на субстантивираната моделираща същност. Повече се влияете от външния свят, по-малко се регулирате, съобразно вашата кристална решетка на съзнание, дадена ви в идеален вид от Висшия свят. Катализаторът на вашата душа се променя съобразно вашето желание да се съедините със същинската кристална решетка на Духа и матрицата на Вселенската душа.

Катализаторът се намира вътре във вас и вън от вашето съзнание ви свързва с по-висшето съзнание. Той се намира в латентно състояние и се активизира посредством вашата активна програма за напредък. Хармонирайте себе си с Вселената. Вашата вселена да е модел на вселенската хармония. Напредък е възможен с балансиране на енергиите вътре и вън от вас. Вашата енергийна характеристика се проектира във вселенската, както и вселенската се отразява във вас. Вие сте вътрешен модел на Вселената. Вашият дом – душата, носи светлина. Количеството светлина се определя от количеството самородна енергия на душата, дала израз на волеизлиянието на висшата вселенска хармония. Преминавате в нова фаза на светлинна трансформация на духовно ниво. Дава се по-бърз напредък за вас, ако се стремите към това. От вас се очаква да бъдете светлина. Духовната ви програма е вашата светлинна програма. Различни типове светлина се откриват в духовно програмираните светове. Те определят нивата на духовно посвещение.

Статията е прочетена 1188 пъти
Назад към брой 37Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024