ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 27 в брой 32

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 27
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

Съществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информация направо от Вселенските записи. Връзката с един от техните представители, който се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез телепатичен контакт.

- ТАНГРА.

- Танг-Ра е богът на прабългарските племена, дошли от Памир. Да се разгадае съставното име на вашия Бог. Това е древно божество на Слънцето. Бог на великите вестители на Светлината. Само жреците са изпълнявали ритуали на основата на мантри за победата на Светлината. За да разчетат тайните знаци на Божеството, се изисквало да се посветят в ритуална система от знаци, носещи видения за тълкувателите. Великите посветени са знаели да тълкуват Божествените знаци и символи, да гадаят по слънчевите цикли. Може да се каже, че прабългарите са верни на Слънцето, временно дошли на Земята, за да докажат, че е възможно да се постигне съединение между Земята и Небето. Тангризмът се опира на космическа основа. Той носи знания за Космоса, за древни науки за бита, летоброенето, високосните години, за важни годишни цикли, за великото творение на света в легенди. Нарежда се до божествата на Древния свят. Още тогава се приема, че Танг-Ра е мъдростта на смелите и силните, дошли от Слънцето. Танг-Ра е Богът на слънчевите ритми. Носи знания за вселенските ритми, за вселенските тайни, за взаимоотношенията между Небето и Земята.

Отхвърлянето на тангризма води до манипулации на духовно ниво, които причиняват жесток удар по духовната стабилност на вече утвърдената школа и култура, по-древна от християнството. Тангризмът напълно се различава от останалите системи от древни религиозни вярвания и обреди.

- Розетата на Тангра.

- Тази розета е символ на едно съвършено небесно божество на Слънцето и енергията й се смята за универсална. На енергийно ниво тя ще има защитна функция върху меркаба и духовните тела.

Да не се носи заедно с други бижута. Да се поставя само отпред. Не трябва да се носи от малки деца. Добре е да се ползва от време на време, а не непрекъснато, защото енергията й е доста силна. Добре е този амулет да стои и в дома. Той чисти енергиите, но да се чисти и с мисълта. Тази розета не носи финансов успех. Тя показва земната принадлежност и култа към Слънцето. Забелязва се симетрия на планетарните символи и знаци в нея.

Винаги я слагайте при изгрев слънце, по залез я прибирайте. Зарежда с енергия с високи вибрации, но за хора на духа е тя. До три степени повишава вибрациите. Подобрява съзнателния стремеж на духа към Божественото начало. Дава тласък за работа на високи вибрации до степен на съзнателно участие на ума в работите на Духа. Добре е да се отправя молитва към Слънцето. Постига се енергиен баланс на космическо ниво. Подобрява венозното кръвообращение, както и виталността. Болестното състояние пречи на енергийния обмен. Да не се носи от болни хора. Веднъж в месеца да се поставя за зареждане със слънчева светлина. Да се почиства с изворна вода. На ментално ниво действа добре. Подобрява ясновидските способности на интуитивно ниво. Дарява синхрон с вселенските ритми. Възможна е по-силна реакция на не дотам високо честотните вибрации на някои хора.

Статията е прочетена 2408 пъти
Назад към брой 32Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024