ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 23 в брой 27

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 23
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

Съществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информация направо от Вселенските записи. Интересна е легендата за това съзвездие в древногръцката митология.
Връзката с един от тези представители, който се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез телепатичен контакт.

-Исус и чудесата.

-Исус е съживявал хората само от „малката смърт”(вероятно кома), истински мъртви – не. Вдигал е на крака болни. Лекувал е с енергиите на Земята. Напълно се е стараел да се освободи от съзнанието на земните свидетелства. На много хора е върнал зрението. Той става въплъщение на Божията воля.

- Времето.

- Възможно е да се случи вашето време да се измени изведнъж с промяната на честотите на вибрациите. Затова не чакайте „да дойде времето”, а го правете непрекъснат поток от мисъл за единение с Вселената. В четвъртото измерение времето се измерва с лунни години. На Луната се живее по-дълго, отколкото на Земята. Обикновено лунните жители живеят по 150 лунни години, но може и повече. Вашето време не е равно на това на Луната, нито на това на Венера, нито на Марс.

Статията е прочетена 1121 пъти
Назад към брой 27Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024