ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 24 в брой 29

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - Част 24
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

Съществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, се наричатзвездно-метеорни индивиди. Те са в петото измерение и черпят информация направо от Вселенските записи. Връзката с един от техните представители, който се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез телепатичен контакт.

- Вярна ли е теорията за Големия взрив и възникването на Вселената?

- Вселената се заражда от вещества в космическото пространство, в чиито състав влизат калций, карбонати, силициев окис, самородно желязо, както и вещество с характерна съединяваща структурата му материя. Прилича на взрив, но получен по химичен път. Дава възможност за съединяването на два и повече елемента, взаимодействали бурно. Те предизвикват експлозия, отделя се топлина. Получава се въглероден диоксид, а на места - кислород. Носят се из въздуха приличащи на мехурчета полиструктурни съединения, създава се нова атмосфера, нажежена в началото, с горещи повърхностни частици, които си взаимодействат. Катализатор са горещите изпарения. На тази основа се заражда Великото творение.

- Какво се постига с мантрата ОМ?

- Мантрата ОМ съединява с Всемира. В нея са вибрациите на Космоса. Дава се за ежедневна работа на посветени. Важно е да се знае, че тя се повтаря по няколко пъти на ден в еднаква тоналност, но да не се прекалява с нея. Слива се с вибрациите на вселенския звук.

- Има ли Божествена намеса при създаването на азбуката от Кирил и Методий?

- За буквите вече ти казах. Написани са буквите с перо, но са от светлината. Прави се чрез тях пренос на символи, от далечно потекло са те. Даряват ви те с енергиен баланс, на умствения свят влияят. Три от знаците в нея са Божествени символи. Напълно са известни на науката като символи на Светото писание, дало тълкувание на Абсолюта. Тези божествени символи са заключени в буквата Б, в малката носовка и в ятовата гласна. Барометър за словото ви е малката носовка, после се нарежда ятовата гласна. Под диктовката на Светия Дух е написана азбуката ви.

Статията е прочетена 1158 пъти
Назад към брой 29Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024