КРИСТАЛИТЕ НА ВОДАТА – КАК ДА ГИ СЪЗДАДЕМ? в брой 49

КРИСТАЛИТЕ НА ВОДАТА – КАК ДА ГИ СЪЗДАДЕМ?
Категория: Минералотерапия

Човешките мисли и чувства най-силно влияят на водата

Водата има памет – вече никой не подлага този факт на съмнение. Тя помни енерго-информационните въздействия върху себе си. Тези въздействия могат да са от различни източници – досег или близко съседство с дадено вещество, предмет, растение, животно. Най-силно е влиянието на човешките емоции и мисли, които дори от разстояние могат да изменят структурата на водата. Информацията, която носи в себе си водата в резултат от енерго-информационните въздействия, може да бъде пренасяна от нея и по този начин тя да оказва, от своя страна, влияние върху обектите – предмети, растения, животни, хора.

 

Според японския учен д-р Емото всичко съществуващо има вибрация, написаните думи - също. Ако напишем думата "Любов", то надписа ще създава вибрация на любов. Водата може да поеме тези вибрации. Красивите думи имат красиви, ясни вибрации, а отрицателните думи създават уродливи, несвързани колебания, които не формират групи, а разрушават съществуващите.
Кристалната структура на водата се състои от кластери (голяма група молекули). Думи с ниска вибрация, като „глупак”, „смърт” и редица други, унищожават кластерите. Негативните фрази и думи формират или големи кластери, или въобще не се създават такива, а положителните, красиви думи и фрази създават малки, свързани особено красиви кластери. По-малките кластери вода по-дълго съхраняват информация.
Достатъчно е водата да се докосне до веществото, за да разбере свойствата му. Тя записва всичко което чува, вижда и усеща. Тя реагира като нервна система. Д-р Емото е провеждал ред експерименти, най-известният от които е със залепването на два надписа на бутилки с вода - на единия етикет е думата "благодаря", а на другия - "ти си глупак". Водата в първата бутилка образувала красиви кристали, за разлика от втората бутилка. Любовта повишава енергетиката на водата и я стабилизира, а агресията е понижава – доказват мнозина учени. От резултатите на Ямото става ясно, че най-силно пречиства и зарежда водата съчетание от две думи - "Любов" и "Благодарност".

Емоциите на човека - положителни и отрицателни - въздействат най-силно на водата, категорични са редица изследователи на свойствата на водата. И тъй като човешкият организъм са състои от голяма част вода, то доказва се вече научно, че здравословното състояние зависи най-вече от това, как човек ще структурира водата в себе си чрез изпитваните от него мисли и чувства. Позитивните чувства и мисли създават съвършено оформени кристали, докато негативните разрушават структурата на водата. Кристалите на водата в даден човешки организъм \виж снимките\ се създават от самата личност. Според Петър Дънов, ако дадем на добър човек да подържи чаша с вода и после я изпием, ще се отървем от всичките си болести.

Молитвата, отправена към Бога, също е едно от най-силните средства за структуриране на водата. Във всяка от световните религии водата се приема като средство за пречистване. При изследване на светена вода се вижда, че молекулата й има красива, правилна форма на шестоъгълна звезда, а тази, взета от чешмата, е с хаотична неправилна форма. Съвременната наука показва, че освен символично значение светената вода има и благотворно енерго-информационно въздействие върху състоянието на човека.
Японският учен д-р Емото смята, че под влияние на мислите водата се изменя мигновено. Ако човек се обръща с добри мисли към водата, благославя я, казва й "благодаря", качествата й се подобряват и тя има положително въздействие върху човека.
Хомеопатията използва именно свойството на водата да "помни" енергийно-информационни послания. Когато попаднат в досег с човека, те му предават информацията, с която са заредени.
Д-р Емото вярва, че водата отразява съзнанието на човечеството и може "да се замърсява духовно". Тя попива цялата злоба, завист и стрес и когато попадне в организма ни, е почти мъртва. Информационния боклук отравя водата, натрупвайки се в нейната памет. Това може да накара водата да "полудее".
Едно от уникалните й свойства обаче е, че тя може да се пречиства. Когато се изпарява, водата се отърсва от боклука, натрупан в нея и си връща началната структура, т.е. програмата на живота.

Изключително полезна е размразената вода. През пролетта птиците и животните пият вода от размръзнал лед. Растенията също растат бързо от тази вода. Тя спомага и за подобряване на здравословното състояние на болни хора.

 

Статията е прочетена 5098 пъти
Назад към брой 49Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024