Минералотерапия

Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - НЕФЕЛИН

Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - НЕФЕЛИН

р. нефелин; а. nepheline; н. nephelin; ф. nipiline, niphilite; и. nefe-linaИмето идва от гръцката дума nephile(облак),защото при въздействие върху него с киселина се образува гел, подобен на облак.Това е минерал от фелдшпатовата група, открит в н...


Автор: Лидия СТАРИКОВА
Категория:

Дата: 2015-01-11 21:19:52

Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - БЕЛОМОРИТ

Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - БЕЛОМОРИТ

р. беломорит; а. belomorite; н. belomoritТова е непрозрачна разновидност на фелдшпата – олигоклаз*, оцветена в преливащ перленосин цвят. Наричат го лунен камък наравно с адулара и селенита. Твърдост: 5-6.Камъните с поетичното име „лун...


Автор: Лидия СТАРИКОВА
Категория:

Дата: 2015-01-24 22:04:01

Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - ЛАБРАДОРИТ

Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - ЛАБРАДОРИТ

р. лабрадорит: а. labradorite; н. labradorit; ф. labradorite, pierre de labrador; и. labradorita.Това е скала, съдържаща основно лабрадор.ЛАБРАДОРр. лабрадор; а. labrador; н. labrador; ф. labrador; и. labradora.Наименованието идва от полуостр...


Автор: Лидия СТАРИКОВА.
Категория:

Дата: 2015-01-26 14:05:47

Скъпоценните камъни

Скъпоценните камъни

* Скъпоценните камъни, като висша духовна енергия и според естеството си, произлизат от различните йерархии на Космоса.* Скъпоценните камъни са децата на възвишените същества, те имат магическа сила.* В един скъпоценен камък е скрит един дух, кой...


Автор: Петър ДЪНОВ
Категория:

Дата: 2015-01-25 17:42:10

Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - АМАЗОНИТ

Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - АМАЗОНИТ

р. амазонит; а. amazonite; н. amazonenstein; ф. amazonite; и. amazonita.Името идва от река Амазонка, около която през 1873 г. е намерен за пръв път в наше време. Разновидност на фелдшпата - микроклин с химичен състав: (К, Nа) [АlSi3O8]. Цветът е св...


Автор: Лидия СТАРИКОВА „Камъни за нашите души”
Категория:

Дата: 2015-01-25 16:49:27

Кристалотерапия . ФЕЛДШПАТИ - АДУЛАР

Кристалотерапия . ФЕЛДШПАТИ - АДУЛАР

р. адулар; a. adular, moonstone; н. adular; ф. adulaire, feldspath macru; и. adulariaИмето му идва от името на планинския масив Адула (Аdular)  в Швейцария. Химичен състав: К[AlSi3O8]. Това е минерал от групата на фелдшпатите, които са най-раз...


Автор: Лидия СТАРИКОВА
Категория:

Дата: 2015-01-26 14:42:36

Кристалотерапия - ФЕЛДШПАТИ

Кристалотерапия - ФЕЛДШПАТИ

р. полевые шпаты; a. feldspars; н. feldspate, feldspat-familie; ф. feldspaths; и. feldespatosИмето на тази група минерали идва през немски език от шведските думи „фелд” и „шпати”. Фелд - от думата поле, защото ги намирали на...


Автор: Лидия СТАРИКОВА
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:41

Кристалотерапия - САПФИР

Кристалотерапия - САПФИР

p. сапфир; а. sapphire; н. saphir; ф. saphir; и. zafiro, coryndynЗа името на сапфира има много версии. От гръцки - sappheiros, от древен еврейски - саппир, възможно е да идва от древноиндийски- sanipriya, което означава обичан от Сатурн, или от Вав...


Автор: Лидия СТАРИКОВА
Категория:

Дата: 2015-01-26 16:00:26

Кристалотерапия  - РУБИН

Кристалотерапия - РУБИН

р. рубин (в Древна Русия - лал и яхонт); а. ruby; н. rubin; ф. rubis; и. rubi, jacinto orientalПрозрачна червена разновидност на корунда (Al2O3). Още през Средните векове името му е било rubinus, от лат. rubeus- червен. Цветът е свързан с наличие...


Автор: Лидия СТАРИКОВА
Категория:

Дата: 2015-01-24 23:00:15

Кристалотерапия - КОРУНД

Кристалотерапия - КОРУНД

р. корунд; a. corundum, corundite, adamantine spar, diamond spar; н. korund; ф. corindon; и. corindyn, esmeril.Думата „корунд” идва от древно-индийската дума „каурунтака”. След диамантите това са най-твърдите камъни на нашат...


Автор: Лидия СТАРИКОВА
Категория:

Дата: 2015-01-23 16:50:24

вестник Квантов преход 2011 - 2024