Кристалотерапия - ФЕЛДШПАТИ в брой 12

Кристалотерапия - ФЕЛДШПАТИ
Категория: Минералотерапия

р. полевые шпаты; a. feldspars; н. feldspate, feldspat-familie; ф. feldspaths; и. feldespatos

Името на тази група минерали идва през немски език от шведските думи „фелд” и „шпати”. Фелд - от думата поле, защото ги намирали направо на полето, в морските отложения на разрушени гранити, а на немски език наричали шпати всички минерали, които добре се цепят на пластини.
Фелдшпатите са алумосиликати на
Ca, Na, K, Ba [AlSi2O8]. Имат твърдост 6-6,5. В промишлеността се използват при производство на стъкло и керамични изделия.

Всички добре оформени кристали на фелдшпатите са декоративни камъни, а адуларът се отнася към групата на скъпоценните. Почти всички фелдшпати са ювелирно-декоративни камъни. От тях изработват красиви украшения - гердани, медальони, обици, брошки, копчета за ръкави, кабошони за пръстени, символични талисмани и амулети, както и големи изделия - вази, облицовка на колони и архитектурни елементи на сгради, плотове за маси и др. Основни минерали от фелдшпатите, които се използват в бижутерията са: адулар - лунен камък, амазонит, лабрадорит, беломорит, нефелини много рядко слънчев камък (хелиолит, авантюринов фелдшпат).

Съставът на слънчевия камък е K[AlSi3O8], Na[AlSi3O8], Ca[Al2,Si2O8]. Името му е дадено в наше време заради златистите искри от наличието на включения от хематит, гетит и др.

„Камъни за нашите души”

Статията е прочетена 1118 пъти
Назад към брой 12Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024