Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - БЕЛОМОРИТ в брой 16

Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - БЕЛОМОРИТ
Категория: Минералотерапия

р. беломорит; а. belomorite; н. belomorit

Това е непрозрачна разновидност на фелдшпата – олигоклаз*, оцветена в преливащ перленосин цвят. Наричат го лунен камък наравно с адулара и селенита. Твърдост: 5-6.

Камъните с поетичното име „лунни” от групата на фелдшпатите са привличали към себе си вниманието на хората, които са ги намирали от древността на различни места на нашата Земя. В наше време името „беломорит” е дал известният руски учен-минералог академик А.Е.Ферсман след намирането на голямото находище в Северна Карелия през 1899 г. и неговото подробно проучване. В една от своите книги той поетично написал, че цветът на този преливащ камък прилича на цвета на Бялото море в лунна нощ. Този ефект се нарича „иризация” от гръцката думата „ирис” - дъга. Причината на преливащите блясъци е установена след изследването с нови микроскопи, проникващи дълбоко в структурата на минералите. Установено е, че беломоритът се състои от много малки и тънки пластинки и отраженията от тях създават това особено сияние.

Като талисман и амулет беломоритът го използват във вид на огладени малки камъчета, а в бижутерията - като кабошони за огърлици, обици и пръстени.

Смята се, че при новолуние беломоритът сияе повече и притежава магически сили, в които са вярвали още халдейските магове. Прорицателите слагали този камък под езика си преди да направят пророчество. В преданията се твърди, че той помага на всички, които вярват в позитивната силата на Луната за преодоляване на пречките по пътя към щастието. Препоръчвали да го носят хората, родени при пълнолуние. Въпреки, че с това име той е нов на световния пазар за камъните, хората, разбиращи и усещащи енергията им, смятат, че допринася за установяване на връзка с миналото. Това е талисман на учените, които изследват отдавна минали събития: историци, археолози, антрополози.

Коренното население на мястото, където е открито и започнато използването на находището, считат беломорита за амулет, предпазващ хората от тъмни сили. Смята се, че той поема негативната енергия, но не я изхвърля, затова при носене в моменти на депресия той трябва всеки ден да се пречиства в течаща вода. Поставен под възглавницата, беломоритът предизвиква пророческите сънища. Като талисман и лекуващ камък влияе успокояващо върху нервната система и помага за премахване на безсънието.

Литотерапевтите са установили, че той притежава приемаща енергия и може да бъде полезен при лекуване на възпалени стави и безплодие. Енергията в неговия химически състав е полезна за сърцето и чрез четвъртата чакра влияе върху сърдечносъдовата система и гръбнака.

Беломорит, носен в бижута, помага за засилване на красноречието и убедителността при спорове, при съзерцаване и размисъл. Засилва желанието за преобразуване на света. Подходящ е и при медитация.


*Фелдшпатите са алумосиликати на Ca, Na, K и по-рядко на Ba.

Натриевите и калциевите фелдшпати се наричат плагиоклази. Те образуват изоморфна редица с крайни членове албит Na AlSi3O8и анортит Ca Al2Si2O8. Между тях са олигоклаз(съдържа 90-70%Albite и 10-30% Anorthite), андезин (30-50% An), лабрадор (50-70% An), битовнит (70-90% An).

Калиевите фелдшпати К[AlSi3O8] са микроклин, ортоклаз и санидин. Микроклинът, ортоклазът и санидинът имат един и същи химичен състав и се различават само по подредеността на структурата си.

Смесимостта между ортоклаз и албит е много ограничена, поради значителната разлика в размерите на калиевия и натриевия йон. Анортоклаз (NaK) AlSi3O8.

avgit.blogspot.com

Из „Камъни за нашите души”

Статията е прочетена 1297 пъти
Назад към брой 16Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024