История

Братята Симеон и Стефан Стойкови - борци за народна свобода

Братята Симеон и Стефан Стойкови - борци за народна свобода

135 години от Освобождението на България от османско робствоМалко известни данни за двама участници в борбите за освобождението на България от османско робство На 3 март 2013 година се навършват 135 години от освобождението на...


Автор: Проф. Димитър ПАПАЗОВ
Категория:

Дата: 2015-01-10 23:38:55

Малко известни подробности за 3-и март

Малко известни подробности за 3-и март

Сигу­рен съм, че всички знаете за този празник, но ето мал­ко подробности в случай, че сте ги забравили от училище: На 3-ти март е подписан Санстефански­ят мирен договор. Той е предварителен мирен до­говор между Руската им­пери...


Автор: Стойне Василев
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:24:48

19 ФЕВРУАРИ - 140 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

19 ФЕВРУАРИ - 140 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

На същата дата:На този ден слънче­вите лъчи огряват че­тирите статуи на Птах, Ра-Хоракти, Рамзес II и Амон-Ра, намиращи се във вътрешността на хра­ма в Абу Симбел. Този феномен се наблюдава и на 21 октомври.През 356 г. Конс...


Автор: в.Квантов преход
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:24:48

Булгари и богомили в Италия и епохата, предшествала Ренесанса - част 3

Булгари и богомили в Италия и епохата, предшествала Ренесанса - част 3

Булгари и богомили в Италия и епохата, предшествала Ренесанса - част 2Лилията е преоблада­ващ елемент в архитек­турната скулптурна укра­са по останките от дворе­ца и от Кръглата църква във Велики Преслав (края на ІХ век – на...


Автор: Арх. Слави ДОНЧЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-07 15:24:39

Булгари и богомили в Италия и епохата, предшествала Ренесанса - част 2

Булгари и богомили в Италия и епохата, предшествала Ренесанса - част 2

Булгари и богомили в Италия и епохата, предшествала Ренесанса - част 1Споменахме по-горе, че сирийските и арменските покръстители на булгари­те са останали в Предкав­казието десетилетие-две, и допуснахме те да са им превели на „хунс...


Автор: Арх. Слави ДОНЧЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-25 12:54:26

Булгари и богомили в Италия и епохата, предшествала Ренесанса

Булгари и богомили в Италия и епохата, предшествала Ренесанса

Според западни хрони­сти през Ранното Среднове­ковие булгарски племенни групи неколкократно се за­селвали в Италия по мирен път още от 568 г. Известни са и данни, които косвено свидетелстват, че вероят­но малочислени групи са прониква...


Автор: Арх. Слави ДОНЧЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-24 09:01:25

СИЯВУШ – БОГ СИЯЕН КОННИК (част 5)

СИЯВУШ – БОГ СИЯЕН КОННИК (част 5)

СИЯВУШ – БОГ СИЯЕН КОННИК (част 4)В средноазиатските страни намира широко разпространение култът към Нана - майката на Героя-Слънце Сиявуш. Думата „нана” на български винаги е означавала „майка” /вж. „Речник на...


Автор: Борислав ИВАНОВ
Категория:

Дата: 2015-01-20 17:18:08

РАЗКАЗИТЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАРОДА МАКУЧИ

РАЗКАЗИТЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАРОДА МАКУЧИ

Последните оцелели индианци от народа Макучи /macuxíes /, които населявали земите на север от Амазонка, разказвали, че до 1907 г., те влизали в една пещера и вървели между тринадесет и петнадесет дни, докато стигнат "от другата страна...


Автор: ALCYONE
Категория:

Дата: 2015-01-24 09:50:47

БОГ СИЯЕН КОННИК (част 4)

БОГ СИЯЕН КОННИК (част 4)

БОГ СИЯЕН КОННИК (част 3)Простонародна рисунка върху камък, намерена при Мадара (7 - 8 век) /вж. фиг. 3/, предлага своеобразен вариант на конника от скалите на Мадара. Тук конникът е със шлем и с насочено напред дълго копие. Копието и огромният м...


Автор: Борислав ИВАНОВ
Категория:

Дата: 2015-01-25 13:46:43

СИЯВУШ – БОГ СИЯЕН КОННИК (част 3)

СИЯВУШ – БОГ СИЯЕН КОННИК (част 3)

СИЯВУШ – БОГ СИЯЕН КОННИК част 2В митологията на „Авеста” Сияваршан /Сиявуш/ е владетел на „свещената Кангха”, източната страна на вечната младост. „Сияйното” звучение на името Сияваршан-Сиявуш, името Кан...


Автор: Борислав ИВАНОВ
Категория:

Дата: 2015-01-22 07:13:20

вестник Квантов преход 2011 - 2023