История

„Не се полъгвайте, че тези, които държат парите,  държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате.”

„Не се полъгвайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате.”

"Дела трябват, а не думи""Всеки, каквото заслужи, да му се напомня""Ако ли от нийде не иде помощ, работата си е работа""Трябва да бързаме, няма кой да ни чака""Работим чисто български и н...


Автор: Донка ДРАМСКА
Категория:

Дата: 2015-01-22 03:03:58

Любен Каравелов: Свободата е българско желание

Любен Каравелов: Свободата е българско желание

Както е потребен за земните животни въздухът, и за рибите – вода, така също за човека е потребна, най-напред от всичко – свобода.Без свобода човек не може да рече, че е човек, а половина човек; без свобода човек не може да бъде та...


Автор: в-к Квантов преход
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:22:01

За удивителния човек Слави Дончев и търсенето  на българската прародина

За удивителния човек Слави Дончев и търсенето на българската прародина

С архитект Слави Дончев се запознах преди тридесетина години на едно събиране, посветено на Монголия. Трябва да кажа, че по онова време за България Монголия беше братска държава. Мнозина българи работеха тогава там и трупаха наблюдения върху бита...


Автор: Проф. дфн Александър Федотов
Категория:

Дата: 2015-01-18 09:02:30

Произход и история на селищното име Сунгурларе и на близката до него местност Ичмята (част 2)

Произход и история на селищното име Сунгурларе и на близката до него местност Ичмята (част 2)

(Продължение от бр.77 - 2013 г.)Когато керванът от бургаски автобуси прекоси центъра на малкия провинциален град и се устреми на запад, между шпалира от орехови дървета, над  високата борова гора отсреща августовското слънце изпращаше св...


Автор: Евгений Апостолов
Категория:

Дата: 2015-01-19 14:21:22

Тракийската библия „Бесика” ще ни доведе до разкриване тайната на Сътворението

Тракийската библия „Бесика” ще ни доведе до разкриване тайната на Сътворението

Божественият начин на сътворение на Вселената се разкрива само на тракийски езикКато еманация на Бога-Слово и низходяща трансформация на Речта от нейния Божествен Извор  Наскоро ни напусна лингвистът и експертът по криптография д-р...


Автор: Лияна Фероли
Категория:

Дата: 2015-01-26 16:07:41

Приключи първият етап от археологическите разкопки в Обзор

Приключи първият етап от археологическите разкопки в Обзор

В Обзор приключи първият етап от археологическите разкопки за разкриването на терми, които според архитектурния стил и намерените в района фрагменти подсказват, че  датират от ранно византийския период края на 4 в - 6 в.През последните 4...


Автор: Имидж Едвъртайзинг
Категория:

Дата: 2015-01-22 13:56:54

БУЛГАРИТЕ

БУЛГАРИТЕ

Уважеми Читателю,Пред Вас е книгата за булгарите. Предлагам Ви, преди да разлистите страниците й, да се запознаете с данни за тяхната прародина, предистория, материална и духовна култура и традиции по време на кратка експедиция по картата. Ще пос...


Автор: арх. Слави Дончев
Категория:

Дата: 2015-01-25 12:31:43

Каменните винарни - часt от живота на Траките (част 3)

Каменните винарни - часt от живота на Траките (част 3)

Продължение от бр. 77Той е наситен с керамика от ранножелязната епоха – черно и кафяво излъскана, врязана и релефна украса, 1 прешлен за вретено. Взети са над 30 проби от нишите и под тях за наличието на калциев фосфат (костен материал)...


Автор: Божидар Чапъров
Категория:

Дата: 2015-01-26 15:47:45

Духът на Аполония Понтика - находките в античния некропол

Духът на Аполония Понтика - находките в античния некропол

ХVІІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ - ДУХ И КУЛТУРА”Конференцията се провежда в пленарната зала на Община Варна ежегодно в края на месец ноември.Тазгодишният акцент на конференцията е: „Морс...


Автор: Мариана ПРАМАТАРОВА
Категория:

Дата: 2015-01-26 11:46:12

Проф. Норман Дейвис:  Българите са в ядрото на европейската цивилизация

Проф. Норман Дейвис: Българите са в ядрото на европейската цивилизация

Според историческите му писания: ... „Европа е ходела права под масата”, когато България е била империя (царство) още през X век. На 72 години е, лектор в много страни, включително Съединените щати, Канада, Австралия, Япония, Китай, По...


Автор: Проф. Норман Дейвис
Категория:

Дата: 2015-01-23 23:36:13

вестник Квантов преход 2011 - 2023