Реформа „СВОБОДНА ЗЕМЯ”

СВОБОДНА ЗЕМЯ

СВОБОДНА ЗЕМЯ

Нормалният човек претендира, че цялата земя е негова. Той разглежда цялата земя, а не само част от нея, като член, като жизнен орган на човека. А проблемът е как всеки човек може да постигне пълното използване на този жизнен орган. Разделянето на зем...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-12 12:08:46

вестник Квантов преход 2011 - 2022