Значението на думата СВОБОДНА ЗЕМЯ в брой 13

Значението на думата СВОБОДНА ЗЕМЯ
Категория: Реформа „СВОБОДНА ЗЕМЯ”
1.Конкуренцията между хората може да се извършва при равни условия и в съгласие с нейните високи цели само ако специалните частни или публични права върху земята са премахнати.
2.Всеки човек, без изключение, има еднакво право върху земята, без разлика на раса, религия, култура или външен вид. Така на всеки трябва да бъде позволено да се премества където сърцето му, волята му, неговото здраве го подтиква да отиде, и там да се радва на същите права върху земята, както и местните хора. Частните лица, държавата и обществото не могат да задържат никакъв вид привилегии върху земята. Тъй като всички ние сме временни на тази земя.
3.Идеята за Свободната земя не допуска квалификация. Тя е абсолютна. По отношение на земята няма национални права, няма прерогативи на суверенитет, нито права за самоопределяне на държавите. Суверенността върху земята остава за хората, а не за нациите. Поради тази причина нацията си присвоява права да издига граници и да събира вносни мита. Свободна земя значи, че земята се схваща като земно кълбо, върху което няма внос и износ на блага. Оттук Свободната земя загатва за свободен пазар и пълно премахване на тарифните граници. Националните граници трябва да станат просто административни граници, както например административните граници между отделните кантони на Швейцария.
4.От това описание на Свободната земя следва, че изрази като „английски въглища”, „германски поташ”, „американски нефт” и т.н. могат да се разбират само в географски смисъл. Всеки, без значение към коя раса принадлежи, има еднакви права върху английските въглища, германския поташ и американския нефт.
5.Земята се наема от обработващите я чрез публичен търг, в който може да се състезава всеки жител на планетата, без изключение.
6.Така получаваната рента отива в обществената съкровищница и ежемесечно се разпределя на равни дялове между майките, според броя на малките им деца. Никоя майка, независимо откъде идва, не ще бъде изключвана от това разпределяне.
7.Парцелирането на земята се управлява изцяло от нуждите на обработващите я. Т.е., малки парцели за малките семейства, а големи парцели за големите семейства. Също така големи пространства за комунистически, анархистически, социалдемократически колонии и за кооперативни общества или религиозни общности.
8.Всяка нация, държава, раса, езикова общност, религиозно тяло или икономическа организация, опитваща се да ограничи Свободната земя по някакъв начин, трябва да бъде извън закона.
9.Сегашните земевладелци заради загубата на своите ренти ще получат пълна компенсация под формата на правителствени ценни книжа.

Из „Естественият икономически ред”
Статията е прочетена 1218 пъти
Назад към брой 13Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024