СВОБОДНА ЗЕМЯ Човекът иска за своя собственост целия свят в брой 10

СВОБОДНА ЗЕМЯ Човекът иска за своя собственост целия свят
Категория: Реформа „СВОБОДНА ЗЕМЯ”
В равнината на северна Германия селянинът работи в голяма ферма със синовете си. Но синовете не ги е грижа за фермата и отиват в града да вземат някакъв занаят. Фермата става голяма за селянина, чиято сила намалява с годините, а здравето се влошава. Той би предпочел да вземе по-малка ферма и в същото време да осъществи мечтата на своята младост: да живее в планините. Той би предпочел също да се засели в околностите на Франкфурт, защото синовете му са се установили там. Сега тази промяна би била трудна, а за един селянин е почни невъзможна.
При Свободната земя случаят е различен. Селянинът няма поземлена собственост, така че е свободен да се премества, подобно на прелетна птица. Той даже не трябва да чака за изтичане на договора си за наемане, тъй че може да го зачеркне всеки ден, като плати глоба. Така че той изпраща пояснителен списък, редовно издаван от всяка област, за фермата, която оставя, и отбелязва фермите, които изглежда най-вероятно да подхождат на изискванията му. Няма да има липса на избор. Ако средното времетраене за отдаване под наем се приеме за 20 години, то една от всеки двадесет ферми би ставала вакантна всяка година, т.е. 150 000 ферми със средна площ от 25 акра: голяма ферма или малка ферма, която да подхожда на всички изисквания, в планините, в равнината, на Рейн, или на Елба, или на Вистула, в католическа или в протестантска околност, с консервативни, либерални, социалистически избиратели, в блатиста земя, в песъчлива земя, на брега на морето, за отглеждане на добитък, за разсаждане на цвекло, в гората, в мъглива област, до чисти потоци, в опушената „Черна провинция”, в съседство с града, с пивоварна, с гарнизон, с епископ, с училище, на територия с говорене на френски или полски, за туберкулозни, за слабо здраве, за здрави мъже и за слаби такива, за стари и млади - накратко, 150 000 различни ферми годишно за избор, чакащи го да пристигне и да изпита щастието си. Тогава не може ли всеки човек да каже, че притежава всичко в страната си? В никакъв случай той не може да притежава повече от парче земя за известно време, тъй като да притежаваш нещо означава да седиш на него. Даже ако беше сам на земята, той би трябвало да решава само за едно парче земя.
Наистина, трябва да плаща рента за фермата, но правейки това, той просто връща рентата за земята, която рента не е продукт на почвата, а на обществото (думата иска да каже какво се връща). А човек претендира за земята, а не за хората. Затова, ако възстанови на обществото като рента за фермата си рентата, която той събира от обществото в цените на своите фермерски продукти, той просто действа като счетоводител или бирник; правото му върху земята остава недокоснато. Той връща на обществото това, което то му е платило предварително в цената на продуктите на почвата за и над неговия труд. Но тъй като и самият фермер е член на обществото, той също получава дяла си под формата на рента. Така че в действителност той въобще не плаща рента; той просто предава рентата, събрана от него, така че сметката му с обществото да бъде водена по-точно.
Свободната земя осъществява напълно правото на всеки индивид върху цялата земя на неговата страна. Но цялата земя на страната му не е достатъчна да удовлетвори човека, който си знае сметката. Той иска за своя собственост целия свят, като неразделна част от своята индивидуалност.
Това затруднение се превъзмогва чрез Свободната земя. Нека предположим, че Свободната земя се разпростира по всички страни; предположението не е необосновано, когато отчетем колко лесно националните институции пресичат границите и се възприемат от целия свят. Тогава да предположим, че Свободната земя е възприета универсално чрез международни спогодби и че на имигрантите са дадени равни права с гражданите, тъй като сега те са в съгласие с повечето закони. В този случай не осъществява ли всеки индивид правото да притежава цялата планета? Целият свят, под формата на абсолютна собственост. Той може да се заселва навсякъде, където пожелае (точно както може това днес, ако има пари), и без да прави разходи, тъй като рентата, плащана от фермата, както видяхме, не се събира върху земята, а е отплата за рентата, която той събира от обществото в цените на продуктите си и която се възвръща в услуга на държавата.
Тогава Свободната земя поставя всеки човек в положение на собственик на цялата Земя, която оттук занапред му принадлежи и е, както и главата му, негова абсолютна собственост. Светът, който населява, ще бъде неразделна част от него и не може да му бъде отнет от позорен законопроект, ипотека или гаранция за банкрутирал приятел. Може да прави каквото си иска: да пие, да играе комар, да спекулира, но собствеността му е гарантирана. Количеството на поземлената му собственост е същото, независимо дали е трябвало да раздели наследството си с дванадесет братя и сестри или дали е единствено дете. Съвсем независимо от неговия характер и действия земята остава негова собственост. Ако той не предава на обществото рентата, събирана от своите полски продукти, може да бъде поставен под опека, но въпреки това земята остава негова собственост.
Чрез национализацията на земята всяко дете се ражда като земевладелец. Нещо повече, всяко дете, законно или незаконно, държи земното кълбо в ръцете си, както детето Христос в Прага. Без значение какъв е цветът на човешката кожа, черен, кафяв, бял или жълт, неделимата земя му принадлежи.
Dust thou art and to dust returnest. (Ти си прах и в прах ще се превърнеш). Изглежда незначително, но внимавайте в подценяването на икономическото значение на този прах. Понеже този прах е част от земята, която принадлежи на земевладелците. За да се появите и да израснете, вие се нуждаете от част от земята; даже малка недостатъчност на желязо в кръвта ви ще подкопае здравето ви. Без земята, и ако тя принадлежи на земевладелците, без тяхно разрешение никому не е позволено да се роди. Това не е преувеличение. Анализът на вашата пепел показва известен процент от земна материя, която никой не може да извлече от въздуха. Тази земна материя е била някога в земята и тя трябва да бъде купена или открадната от земевладелеца; няма друга възможност.
Статията е прочетена 1509 пъти
Назад към брой 10Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024