Сърцето, душата

„СВЕТАТА” ИНКВИЗИЦИЯ СЕ ЗАВРЪЩА

„СВЕТАТА” ИНКВИЗИЦИЯ СЕ ЗАВРЪЩА

Наскоро атонският йеромонах Висарион представи своята книга „Петър Дънов и Ванга – пророци и предтечи на антихриста”. Той е произнесъл беседа в препълнена зала, за да заклейми две личности, различни по ранг и значение за българския...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА
Категория:

Дата: 2015-01-22 22:19:09

КВАНТОВИЯТ ПРЕХОД Част от Божествения промисъл

Във времето на тотална деетизация на обществото и съзнанието, да се опиташ да познаеш Божията промисъл и пътищата на нейната реализация в земния живот е едно наистина голямо и хуманно дело. И сериозно предизвикателство пред човека, захванал се с подо...


Автор: Ерика ЛАЗАРОВА
Категория:

Дата: 2015-01-15 17:12:39

СЪТВОРЧЕСТВОТО Неизменна част от квантовия преход

Стара мъдра мисъл твърди, че във Вселената има само един закон, който никога не се променя, а именно, че всичко се променя и че всички неща са преходни, подчинени на определен ритъм и на определена периодичност. Никой днес не се съмнява, че подобно в...


Автор: Лияна ФЕРОЛИ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:22:49

В енергията на Красотата

В енергията на Красотата

24 април - Космическият ден на Йерархията на Светлината В ченелинг с управителя на Земята от Светлинната Йерархия Санат Кумара става ясно, че извършващото се преобразуване на планетата ни е започнало точно в дните на пролетното равноденствие през 20...


Автор: Лияна ФЕРОЛИ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:22:49

Живот, осмислен с любов

Любовта дава и прощава, егото взима и забравя. Всичко истински велико израства бавно и незабележимо. Христос дойде на Земята, за да сътвори портала към другото ни състояние на съзнание. Сега, застанали пред този портал, ни предстои да тръгнем и да п...


Автор: Ваня НИКОЛОВА, Варна
Категория:

Дата: 2015-01-19 23:17:04

Поезия и проза

Поезия и проза

КонтрастВятърът оплита в клонипалитрата с необуздани цветове.Само празните кашони – къщи за клошарии торбички – луднали балони,контрастират на картината;а как би биласъвършенакато платното на импресионист,доловил интуитивно:„чу...


Автор: в-к Квантов Преход
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:22:50

ПАНЕВРИТМИЯТА Танцът на новото човечество

ПАНЕВРИТМИЯТА Танцът на новото човечество

Отново е пролет. Бяла, жадувана пролет! Пролет на физическо и духовно пробуждане, на промяна, кактоотново се променя, обновява всичко в Природата.В ранните часове на първия ден на пролетта, първия ден на радостта - 22 март, отново заиграваме Паневр...


Автор: Светла Панайотова
Категория:

Дата: 2015-01-11 07:54:09

19 март Безопасно близо до самите себе си

19 март Безопасно близо до самите себе си

Белият Съединител на Световете ще балансира светлината и мрака На 8 март 2011г. приключи предпоследният етап от еволюцията на съзнанието на нашата планета. Започна 9-ят и последен етап, през който ще преживеем грандиозни процеси, както ни предупреж...


Автор: Лияна ФЕРОЛИ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:22:52

Пролетта – алхимия за хармония с висшия закон

Пролетта – алхимия за хармония с висшия закон

Всяка пролет е напор на нещо ново, непознато в духовен план, и събуждане на мощен подем в цялата жива природа. И това е неотменно, неумолимо, както и законът за духовното усъвършенстване е безграничен и постоянно действащ. Всяка пролет ни подканва и...


Автор: Лияна ФЕРОЛИ
Категория:

Дата: 2015-01-16 14:33:12

Космическа мутация

Космическа мутация

Старият век на разрушениеняма да има повторение;не е програма за спасение,не буди нравствено възкресение.Чакаме космическа мутациякато медицинска трансплантация;ще се появят нови клетки,а такива обрати са много редки.Да, няма да има озонов слой...


Автор: Аспарух Вангелов
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:22:52

вестник Квантов преход 2011 - 2022