БОГ Е ЛЮБОВ в брой 50

БОГ Е ЛЮБОВ
Категория: Сърцето, душата

***

Да любиш Бога, това значи да любиш всички живи същества на земята, от най-малките до най-големите, както и всички ония същества, които не виждаш, понеже те живеят в невидимия свят. Да обичаме Господа, това значи да обичаме всичко, което Той е създал.

***

Всички хора живеят в Бога, но Бог във всички хора не живее, а само в тези, в които има любов, защото Бог е Любов.

***

Любовта е нещо колективно. Тя не е нещо единично. Любовта е един всемирен закон на всички онези същества, които изпълват цялата вселена. И във физическия, и в духовния, във всички светове тя пулсира еднакво. Тя навсякъде се проявява. Тя има общ характер и всякога, когато в хората се появява желание да ограничат Любовта, те създават в себе си зло. Не ограничавайте Божията Любов. Всеки един от вас е обичан повече отколкото трябва. Та затова не ограничавайте Любовта.

***

Зная едно нещо за вас, а именно: Бог ви люби. И няма нито един човек, когото Той да не люби. И знаете ли каква Любов има към вас! Едно се иска от вас: Да осъзнаете, че Този, Който ви люби, прави всичко заради ваше добро.

***

Човек трябва да държи в ума си идеята, че Бог е Любов. Престане ли да мисли така, връзката му с Бога се скъсва. И ако човек не държи в ума си мисълта, че Бог е Любов, Мъдрост и Истина, той е изложен на големи страдания, на вечно недоволство и мрак. При това положение човек е изложен на пълно обезсмисляне на живота.

***

Дето е любовта, там е Бог. Вън от Любовта Бог не присъства.

***

Божията Любов изисква от хората взаимно уважение и почитание. Само като обичате Бога, Той ще ви научи как да обичате хората. Без любов към Бога никого не можете да обичате.

***

Трябва да почиташ хората, защото Бог живее в тях и чрез тях Той те изпитва.

***

Да обичаш Бога, това значи да Го виждаш в хората. Ще обичаш хората заради Бога в тях.

Трите велики закона на Бялото братство

Закон първи: Люби Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. В Него ще намериш своето здраве, своето щастие, своето блаженство.

Закон втори: Люби ближния си като себе си. В него ще намериш основите на своето повдигане.

Закон трети: Бъди съвършен, както е Отец твой съвършен. В Него ще намериш връзките на вечния живот – извор на всички блага.

Седем свещени думи:
Люби Бога! Обичай ближния си! Търси съвършенство!

Статията е прочетена 1213 пъти
Назад към брой 50Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024