ПОСЕЩЕНИЕ НА БОГА в брой 51

ПОСЕЩЕНИЕ НА БОГА
Категория: Сърцето, душата

Хората не могат да изменят Божествения ред на нещата. Въпреки че те воюваха иnопустошаваха земята, пролетта пак дойде. Поляните се раззелениха, първите цветяm цъфнаха, пъпките на дърветата наедряха. Наближаваше 22 март - празникът на пролетта, духовната Нова Година. В малкото стопанство настана голямо оживление.Отвсякъде започнаха да идват гости - братя и сестри. Импровизира се подслон и прием за всички. Домът Темелков се изпълни с хора. Това беше сърдечна среща на приятелите. От лицата на всички се излъчваше нещо родно, добро, приветливо. Едно чувство изпълваше сърцата, светеше в погледите. Всъщност, онова, което човек всякога е търсил и си е представял като щастие и блаженство, седи в Единството на Любовта.

В деня на празника, рано сутринта в 5 часа, се събрахме в горницата. Стаята, коридорчето и верандата бяха препълнени и мнозина стояха отвън по стъпалата и на двора. Изпълни се утринният наряд, молитвите и песните общо от всички. Учителят държа беседата "Новото в живота" ("Заветът на Любовта", том I). След свършване на беседата излязохме на един връх над селото, където направихме утринните гимнастически упражнения и Паневритмията. После, докато пяхме песни, всеки поздрави Учителя за празника с целуване на ръка.

Денят беше хубав, небето ясно. Слънцето изгря и стопли земята. Един малък живот пулсираше в съгласие с Великия. В този светъл ден ние видяхме предзнаменование на друга пролет, жадувана и очаквана от човешките души. Ние пожелахме тя да дойде за всички човеци - братя. Да дойде новият Живот на Любовта, Братството, Мира и Свободата за всички народи по лицето на земята.

След закуската пак се събрахме около Учителя, като пяхме песни. Песента е всемирен език, който всички разбират. Някой запита Учителя:

- По кой начин се изявява Бог в човека?
Учителят каза:

- Бог, като се изяви на човека, праща го на работа. Ако човек иска да живее правилно, Бог трябва да бъде идеал на живота му. Мислите ли, че Великият ще дойде да живее във вашето сърце, ако в него има безпорядък и хаос, ако се карате с този или онзи? В такъв случай Той като влезе в сърцето ви, веднага ще се оттегли.
Посещението на Бога, това е най-великият момент в живота на вашата душа. Колкото и кратко да трае то, ще има значение през цялата вечност.
Има един начин, по който Бог се изявява на своите избрани. Великият музикант се изявява само на своите способни ученици. Великият художник, поет или скулптор се изявява само на най-даровитите си ученици, на обикновените той не се изявява. Следователно, ако ние сме готови да посветим сила, живот, здраве и всичко друго на Бога и сме в състояние да претърпим всички мъчнотии и страдания, без да се усъмним в Него, Бог ще ни се изяви. Който се е докоснал до Божествения Свят, той е готов да стане мъченик и казва: "За Бога съм готов да се пожертвам!"

Ако някой от вас само за момент би почувствал Божието присъствие, тъй както го разбирам аз, тъй както съм го опитвал, с едно мръдване на ръката си той би могъл да усмири разярена тълпа, която върши престъпление -всичко ще замлъкне и ще утихне. Ако в този момент се намирате пред една стохилядна армия, всички топове ще млъкнат. Такова велико нещо е Божието присъствие!
Има един идеал, който трябва да постигнете: да почувствате поне за момент какво нещо е Великата Божия Любов. Велик момент е да познаете връзката между всички Същества - от най-малкото до най-голямото. Ако бяхте чули гласа на Бога, вие не щяхте да бъдете обикновен човек.

Смисълът на Живота седи в това, човек да дочака времето, когато ще го посети Бог - Абсолютната Реалност. Това сте чакали цяла вечност, почакайте още малко. Ще чакате докато дойде Любовта.
Животът не е нито физически, нито духовен. Той има физическа или духовна форма, но той е Божествен. Красотата не е във формите, но в Божествения Живот, който се крие в тях. Във всеки живот има един момент, в който може да се схване Реалността. Тогава ще минете от едно състояние в друго. Само така ще разберете Великото, което се таи във вас.

През целия ви земен живот е определена само една година, един месец, една седмица, един ден, един час, една минута, една секунда, когато може да ви посети Любовта. Ако използвате този момент, ще имате всички постижения. Ако не го използвате, целият ви живот е изгубен. Всичко останало е само приготовление за този момент. Любовта, като ви посети, седи една хилядна от секундата. В това време тя е посяла нещо във вас. После посятото ще израсне. Мъдрецът може да издържи едва една минута на Любовта, а за обикновения човек даже една хилядна от секундата е много. Това, което хората наричат Любов, това са само последствията от Любовта. Като получите писмо от Бога, ще имате очите на ангелите. И когото погледнете с такива очи, у него ще започне зазоряването.

 

Из „Изборът на доброто” – последно Слово на Учителя, Марчаево – 1944 г.

                                                              Записал Словото – Боян Боев

 

Статията е прочетена 561 пъти
Назад към брой 51Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024