Брой 12

Период: 16 Май, 2011 - 22 Май, 2011

Всичко, сътворено с Любов, е Вечност

Всичко, сътворено с Любов, е Вечност

Всеки един от нас трябва да се научи да живее в реалността, а това означава да живееш с приемането на реалността - да обичаш всичко наоколо, да не осъждаш, да не живееш в дуалност, да си добър наблюдател поради осъзнаването на всички аспекти като опи...


Автор: Ваня НИКОЛОВА, Варна
Категория:

Дата: 2015-01-22 14:22:35

МАСИ И ВЛАСТ

МАСИ И ВЛАСТ

Рязка промяна на страха от съприкосновениеI есе от поредицата МАСИ И ВЛАСТ на Елиас КАНЕТИЧовек от нищо не се страхува така, както от съприкосновението с непознатото.Той иска да види,да разбере какво е това,което внезапно се спуска към него,или п...


Автор: Автор: Елиас КАНЕТИ, Нобелов лауреат
Категория:

Дата: 2015-01-22 00:05:18

Кристалотерапия - ФЕЛДШПАТИ

Кристалотерапия - ФЕЛДШПАТИ

р. полевые шпаты; a. feldspars; н. feldspate, feldspat-familie; ф. feldspaths; и. feldespatosИмето на тази група минерали идва през немски език от шведските думи „фелд” и „шпати”. Фелд - от думата поле, защото ги намирали на...


Автор: Лидия СТАРИКОВА
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:41

Космическият език диктува с „черт и резов”

Космическият език диктува с „черт и резов”

Най-напредналото днес предаване на информация в кобалтовите дискове е всъщност най-близко до старозаветното, българо-тракийското четмо. То е звуково-буквено-цифрово с визуален образ, който се появява, когато се възбуди запечатаното трептене. На тази...


Автор: Лияна ФЕРОЛИ

Дата: 2015-01-25 00:58:07

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 3

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 3

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 2Само между тези, чиято съдба е била изключена от търговския живот, така че те знаят за търговията, спекулата и печалбата само по слухове, само между надничарите теорията за стойността е намерила посл...


Автор: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-05 23:23:17

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 10

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 10

Зихара Зетрон от съзвездието Северен кръст отговаря на въпросите- Може ли да наречем човешката аура барометър за здравето на тялото и душата?- Аурата е информационно-полева структура на индивидуалния човешки код. Наситена е със сгъстена полева ма...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 15:47:27

Как се извършва завземане на страна?

Как се извършва завземане на страна?

В Южна Америка нещата са били по-опростени; минава се без документ със знака на кръста вместо подпис. Генерал Рока, впоследствие президент, е изпратил орда от войници да изхвърлят индианците от богата тлъста земя на пампасите. Болшинството от индианц...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-05 23:20:15

вестник Квантов преход 2011 - 2024