Всичко, сътворено с Любов, е Вечност в брой 12

Всичко, сътворено с Любов, е Вечност
Категория: Сърцето, душата
Всеки един от нас трябва да се научи да живее в реалността, а това означава да живееш с приемането на реалността - да обичаш всичко наоколо, да не осъждаш, да не живееш в дуалност, да си добър наблюдател поради осъзнаването на всички аспекти като опитности, през които всеки един от нас преминава.
Всеки от нас, кой по-малко, кой повече, преминава през тъмната страна, а после през светлата и при все това и двете много си приличат. И когато осъзнае приликата, която е в основата на всички опитности, които трупаме през годините, неговото съзнание придобива някакъв вид единство.
Божествената енергия, която прилича повече на енергийно поле, отколкото на същност, е колективна енергия, притежаваща много аспекти или така наречените „клетки”, организирани да функционират като единен цял организъм. Всяка една клетка внася своята уникалност в цялото, като част от него, и в същото време е осъзната като индивидуалност.
В различните аспекти ангелите са тези, които внасят индивидуалност и висока степен на преданост, и постигащи това, те се чувстват едно цяло с колективната енергия и се радват на своето служене.
Време е всеки от нас да разбере, че живее в епоха на прехода, да не забравя, че е господар на своята собствена реалност. Всяка душа, която се стреми към промяна, обновление ще премине през различна трансформация според вътрешните наклонности.Периодът от 1949 г. до 2071 год. се отличава с това, че идва краят на два различни цикъла на съзнание: ЛИЧЕН И ПЛАНЕТАРЕН. Краят на тези два цикъла съвпада и затова те се усилват взаимно. Една част от човечеството се приближава към приключване на личните си цикли от земни животи, тези души са участващи в това приключване и са от Служителите на Светлината.
Искам накратко да обясня естеството на личния цикъл – как трябва да се премине през него и каква е целта на всички тези трудни животи на Земята.
За личния кармичен цикъл може да се каже, че той е бил замислен да дава смисъл за пълноценно изследване на дуалността. През този цикъл изпитваме какво значи да си болен-здрав, богат-беден и т.н. В някои животи сте били свързани икономически с материалния свят, изтезавани, преследвани; в друг живот сте се ориентирали към духовното съществуване и потребност и сте носили в себе си силното осъзнаване за духовния си произход. Също сте имали животи, в които сте били изследователи в сферата на световната власт, икономика, наука и др.
В продължение на всички тези животи душите са били склонни и да специализират нещо определено. Такива хора са с природен талант, даденост. На Земята животът на хора, които се занимават с творчество, е съпроводен с много борба и предизвикателства. Те срещат голяма съпротива при осъществяване на мечтите си.
Точно сега трябва да сътворим връзката между материалния и духовния свят и да й придадем една реалност. Затова е необходимо много устойчивост, твърдост, упоритост и яснота на ум и на сърце, което вярва. Трябва да преодолеем противоречивите импулси в себе си: съмнение, отчаяние, несигурност, страх, загуба на вяра и т.н. В творческия процес най-добрите учители са препятствията, които срещате. Те предават на земния опит една задълбоченост, една откритост, разширение и развитие на нашите възможности.

Каква е целта на преминаването през дуалността?
Като изследователи на неизвестното, ние се явяваме и творци на новото, създаваме нов вид съзнание, което преди това не е съществувало. Нека не твърдим, че целта е да преобразуваме злото в добро, тъмното в светло, а да разберем, че това са естествени противоположности, които съществуват благодарение на благоволението си едно към друго. ИСТИНСКАТА ДУХОВНА АЛХИМИЯ води до „ТРЕТА ЕНЕРГИЯ” - нов вид съзнание, която посредством енергията на ЛЮБОВТА и разбирането обгръща в себе си двете полярности. Истинската цел на пътуването е не „Светлината” да победи „Тъмнината”, а да успеете да се издигнете над тези противоположности и да създадете нов вид съзнание, което може да подържа в единство присъствието на двете: Светлината и Тъмнината.
И така, като изследователи и творци на новото, трябва да създадете, да сътворите новото съзнание. Помнете, че в началото, много отдавна, е имало само Добро – то е било навсякъде във всичко, но тогава е било доста статично. Творението не притежавало живот и нямало възможност за движение и разширение. Трябвало да се въведе елемент, различен от вездесъщото „Добро”. Това било трудно, защото трудно се създава нещо, което не от вас. Ето защо е трябвало да се прибегне до един ТРИК и трикът се нарича „Невежество”. Невежеството е противоположност на Доброто във вашата Вселена. Подбудата за промяна, израстване и разширение идва от „незнанието за това, кои сте вие”. Невежеството поражда страх, страхът поражда необходимост от контрол, а контролът поражда борба за власт. Ето условията за разцвета на „Злото”. Така се подготвя и сцената за битката между Доброто и Злото.
Затова много често ругаете Бог, че сте се озовали в ситуация на тежък живот в невежество и аз ви разбирам, НО В СЪЩНОСТТА СИ ВИЕ СТЕ БОГ И БОГ Е ВЪВ ВАС. Преминавайки през опита на дуалността, вие обогатявате себе си и Бог. Това може да ви се вижда опростено и неточно, но се изкривява от илюзиите на времето и разделението, които обаче са послужили за великата цел.
Скъпи мои, настъпи времето да се издигнем над противоположностите. Опитайте се да почувствате енергията зад думите и прегърнете, овладейте новата енергия на съзнание и Любов. Не позволявайте да сте в плен на дуалността. Изборът е ваш, без страх, съмнение, невежество, несигурност - БЪДЕТЕ СЕБЕ СИ. Предстои дълбока радикална трансформация.


ЗЕМЯ - нов етап
Нашето съществуване се развива на цикли - както планетите, така и хората. И в това няма нищо странно, но по-специалното в тази епоха е, че Земята завършва един основен кармичен цикъл, а неминуемо това води и до завършване на кармичния цикъл в самите нас.
Земята е въвлечена в процес на вътрешна трансформация, която ще доведе до нов вид съзнание в нейното съществуване. Този процес на трансформация на Земята, паралелно протичащ и във Вселената, ще окаже влияние върху индивидуалните души, независимо в какъв етап на собствените си цикли се намират те.
Представете си, че ви се налага да извършите ремонт в собствения си дом, вие ще го приемете различно, в зависимост от състоянието на ума, в което се намирате. Вие ще го усетите като добре дошла промяна или като нарушаващо спокойствието ви събитие, което ви разстройва.
Процесът на трансформация на Земята ще подсили процеса на личната ви трансформация.
Обърнете внимание как едни души приемат спокойно тези промени, стремят се да помогнат да бъдат в „синхрон” с всички, а други са нервни, колебаещи се и не знаят как да постъпват в реалната ситуация.
Същевременно Земята чувства безпомощност и съпротива. Тя е на границата на нов фундамент на съществуване. Готви се да освободи енергиите на борба, съперничество и драма на вътрешните и външни планове. Онова, което се заражда в Земята, вътре в нея, е енергията на сърцето, енергията на баланс и взаимност - живата енергия на Любовта. Затова се обръщам към тези души, които са готови за промяна: помогнете да сътворим един баланс, хармония и да заживеем в мир със самите себе си.
Съществува космически вселенски закон: всички дълбоко преживени желания в края на краищата създават средствата за тяхната реализация. Желанията, които са смесица от мисли и чувства, са творчески енергии. Това се отнася както за планетите, така и за хората. Трябва да се научим да съхраним новия живот вместо да го разрушаваме. Нека помогнем за разцъфтяването на този живот и чувствата, които ни изпълват, да са удивление, радост и удовлетворение. Тази нова опитност ще ни доведе до централната линия на баланса между „даване” и „вземане”.
С това искам да подчертая, че НИКОЙ даже и от нашата „страна на воала”, не е способен да направи точни предсказания за това, как ще се роди Новата Земя.
Хората, които са свързани с идеалите, въплътени в Новата Земя, ще имат красиви възможности за израстване и освобождаване, тъй като планетарният и личен цикъл съвпадат. Затова нека да бъдем съпричастни с промените, които се извършват, и да ставаме все повече хората, които искаме тези промени.
Освободете се от всички капани по пътя си, не се страхувайте – това се извършва само с Любов и пак с Любов.
Говорете с любов, сътворявайте с любов, прегръщайте с любов, обичайте с любов! Бог е любов и закон. Всичко е любов.

май, 2010
С любов:
Статията е прочетена 1122 пъти
Назад към брой 12Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024