Брой 9

Период: 25 Април, 2011 - 1 Май, 2011

Необходимостта от пари

Необходимостта от пари

На разделението на труда дължим това, че произвеждаме повече, отколкото потребяваме. Освободени от принудата на непосредствените нужди, можем да посветим време, подготовка и работа за усъвършенстване и умножаване на средствата за производство. Без ра...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-13 13:46:47

Кристалотерапия - КОРУНД

Кристалотерапия - КОРУНД

р. корунд; a. corundum, corundite, adamantine spar, diamond spar; н. korund; ф. corindon; и. corindyn, esmeril.Думата „корунд” идва от древно-индийската дума „каурунтака”. След диамантите това са най-твърдите камъни на нашат...


Автор: Лидия СТАРИКОВА
Категория:

Дата: 2015-01-23 16:50:24

Слово за 5-годишнината от създаването на кръг „Квант”, сега сдружение „Квант и приятели”

Слово за 5-годишнината от създаването на кръг „Квант”, сега сдружение „Квант и приятели”

Приятели! Нека помислим и усетим със сърцата си нещата, за които ще се спомене. За това, което ни събра. Поетът има особена мисия на Земята. Той не е просто творец. Той е воин на Доброто. Преди 5 години, на 28 март 2006 г., петима души се събраха и р...


Автор: Розалия АЛЕКСАНДРОВА

Дата: 2015-01-05 23:24:12

СВОБОДНА ЗЕМЯ

СВОБОДНА ЗЕМЯ

Нормалният човек претендира, че цялата земя е негова. Той разглежда цялата земя, а не само част от нея, като член, като жизнен орган на човека. А проблемът е как всеки човек може да постигне пълното използване на този жизнен орган. Разделянето на зем...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-12 12:08:46

Стихове от сборника „Квантова поезия”

Стихове от сборника „Квантова поезия”

Сън Сънувам сън сред майските талази на дъхаво и влюбено море. Стоя – омаян страж. Стоя и пазя. Магията да бъде вечна. Да не спре. Димитър ДИМИТРОВДенят, пробуждайки се, вдиша от студа. Размърда се и си отвори вятър. Издиша тъмното пре...


Автор: Из сборника „Квантова поезия”

Дата: 2015-01-24 12:30:29

ИМА И КВАНТОВА ПОЕЗИЯ

ИМА И КВАНТОВА ПОЕЗИЯ

„В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Бог беше Словото... И Словото стана плът.” (Библия) Каква е същността на Словото и словото? Каква е разликата и приликата между тези две понятия? Защото те са две. Както Матрицата и нейното...


Автор: Розалия АЛЕКСАНДРОВА

Дата: 2015-01-26 09:07:59

вестник Квантов преход 2011 - 2024