Брой 78

Период: 1 Декември, 2013 - 15 Декември, 2013

БУЛГАРИТЕ

БУЛГАРИТЕ

Уважеми Читателю,Пред Вас е книгата за булгарите. Предлагам Ви, преди да разлистите страниците й, да се запознаете с данни за тяхната прародина, предистория, материална и духовна култура и традиции по време на кратка експедиция по картата. Ще пос...


Автор: арх. Слави Дончев
Категория:

Дата: 2015-01-25 12:31:43

Каменните винарни - часt от живота на Траките (част 3)

Каменните винарни - часt от живота на Траките (част 3)

Продължение от бр. 77Той е наситен с керамика от ранножелязната епоха – черно и кафяво излъскана, врязана и релефна украса, 1 прешлен за вретено. Взети са над 30 проби от нишите и под тях за наличието на калциев фосфат (костен материал)...


Автор: Божидар Чапъров
Категория:

Дата: 2015-01-26 15:47:45

Послания от съзвездието северен кръст (37)

Послания от съзвездието северен кръст (37)

МАЛКО ПРЕДИСТОРИЯТези видения приличат на сън или приказка, но не са. Те са толкова реални, въпреки че граничат с фантастичното. Но фантастиката е част от света, в който живеем и ние засега я отделяме от онова, което ни се струва реално. А ре...


Автор: Цветана Качерилска

Дата: 2015-01-24 13:11:35

Какво е това Безусловен Базов Доход и има ли почва у нас?! (част 4)

Какво е това Безусловен Базов Доход и има ли почва у нас?! (част 4)

Продължение от бр.77Уважаеми читателю! Ти, който си родолюбив и отговорен Българин, загрижен за съдбата на Народа ни... Знай, че в ръцете си държиш истината, с която се твори новата История на България! Тази истина е Проектът за въвеждане на...


Автор: в-к Квантов Преход
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:25:47

Духът на Аполония Понтика - находките в античния некропол

Духът на Аполония Понтика - находките в античния некропол

ХVІІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ - ДУХ И КУЛТУРА”Конференцията се провежда в пленарната зала на Община Варна ежегодно в края на месец ноември.Тазгодишният акцент на конференцията е: „Морс...


Автор: Мариана ПРАМАТАРОВА
Категория:

Дата: 2015-01-26 11:46:12

Клуб Млад археолог - Да направим училището привлекателно за младите хора

Клуб Млад археолог - Да направим училището привлекателно за младите хора

Клуб "Млад археолог"Дейностите на клуба се осъществяват по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинанс...


Автор: в-к Квантов Преход

Дата: 2015-01-20 17:55:36

вестник Квантов преход 2011 - 2024