Клуб Млад археолог - Да направим училището привлекателно за младите хора в брой 78

Клуб Млад археолог - Да направим училището привлекателно за младите хора
Категория: Изкуство, култура

Клуб "Млад археолог"

Дейностите на клуба се осъществяват по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. В програмата на клуба, учениците имат възможност да се запознаят с работата и принципите на архивирането в Регионален исторически музей Варна. Целите на клуба по археология са:

  • Да се развиват творческите умения и заложби, общочовешки и национални ценности;
  • Да се развиват уменията за самостоятелно учене и събиране на информация;
  • Да се формират потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване;
  • Да се усъвършенстват комуникативните способности чрез възможности за публично представяне.

През месец ноември участниците се запознаха с предмета на археологията, с лектор д-р Владимир Славчев, запознаха се с експозицията на музея, посетиха ХVІІІ национална конференция „България в световната история и цивилизация-дух и култура”, срещнаха се с Мариана Праматарова, която представи своите книги и филма „Искри от вечността”, показаха свои презентации в Учебния музей за древногръцките богове, гледаха презентация за изработка на монети през античността и средновековието.

Информация за учебния музей:

Варненският учебен музей е открит през 1986 г. и се намира на приземния етаж в Археологическия музей. Негови създатели са варненски археолози и музейни уредници. За първи път в България отваря врати музей за деца, който има своя експозиция и зала за образователни дейности. Целта е да се обогатят представите за миналото, да се провокира по-голям интерес към историята и археологията, като се създаде нетрадиционно, привлекателно и същевременно достъпно експозиционно пространство, в което посетителите (малки и големи)  имат пряк досег с музейните експонати.  „Чувам и забравям, виждам и запомням, правя и разбирам” – тази древна китайска поговорка добре илюстрира концепцията  на създателите на музея. През 90-те години на XX век, под мотото „В музея можем да учим, като се забавляваме!”, започват да се разработват музейно-образователни програми, които представят  цялата експозиция на Археологическия музей. Те са на няколко нива, на различни теми и са съобразени с възрастовите особености на учениците. Образователните програми съчетават играта с научната информация, демонстрациите с различните дейности на децата -попълване на работни листи, рисуване. Издадени са детски книги „Земята на златото”, „Приказки на археолога”, написани от Иван Иванов. Следват „Пътуване в миналото” и „Монета” на Лиляна Липчева, уредник на Учебния музей.

Мариана Праматарова гостува на клуб 'млад археолог'Мариана Праматарова гостува на клуб 'млад археолог'Мариана Праматарова гостува на клуб 'млад археолог'Мариана Праматарова гостува на клуб 'млад археолог'

 

Клуб "Млад Археолог

Ръководител: Петромила Атанасова

Статията е прочетена 466 пъти
Назад към брой 78Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024