Духът на Аполония Понтика - находките в античния некропол в брой 78

Духът на Аполония Понтика - находките в античния некропол
Категория: История

ХVІІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ - ДУХ И КУЛТУРА”

Конференцията се провежда в пленарната зала на Община Варна ежегодно в края на месец ноември.Тазгодишният акцент на конференцията е: „Морската история по българските земи”.Темата се оказа благодатна за много автори, учени и изследователи.Интересни доклади представиха проф.д-р Руси Русев „Технологии за изработка на монети през античността и средновековието по българските земи”, директорът на Военноморския музей Мариана Кръстева, проф.Петко Димитров „Черноморските цивилизации и кандидатурата на Варна за европейска културна столица 2
 019г.”, доц.Явор Шопов „Потопът в Черно море и миграцията на индоевропейците”, Мариана Праматарова „Духът на Аполония Понтика - находките в античния некропол”.Специално за читателите на в.”Квантов преход” публикуваме един от докладите, като очакваме материалите и на други участници в конференцията.

Некрополът на Аполония Понтика е разположен на обща площ около 300 дка. Датира от 5-3 век пр. н. е. За първи път е разкопан през 1946 г. , когато са намерени 801 гроба. През 1964 г. е обявен за паметник на културата. От 1993г. започват разкопки по плана, но с връщането на земята през 2001-ва година процесът е нарушен - оказва се, че теренът е частна собственост. Нова комисия определя границите и статута на паметника на културата. Проф. Кръстина Панайотова ръководи разкопките. Според нея паметникът не може да бъде спасен, тъй като след приключването на работата на
археолозите теренът се застроява с хотели и басейни, а собствениците не желаят в парцелите им да има археологически паметници. Така уникалните археологически паметници в Созопол са унищожени. С какво е уникален некрополът на Аполония Понтика?

Градът на мъртвите край Созопол е уникален, защото е изграден като град с модерна инфраструктура. Некрополът има масивна ограда - крепида, която е напълно запазена. Градът е бил водоснабден - намерен е керамичен водопровод с метални скоби с дължина повече от 20 метра. Некрополът на Аполония Понтика е най-старият град с такава находка. Разкритите гробни съоръжения доказват съществуването на богата цивилизация с древна култура по нашите земи. По онова време Аполония е древно пристанище, където са се секли бронзови монети за нуждите на същес? ‚вуващата тогава колония. Иначе градът е основан от траки рудари. 15 метрова статуя от бронз на Аполон е украсявала античното пристанище, която в последствие е била плячкосана от римляните. Култът към слънчевия бог, син на Зевс и Лето, брат на Артемида дава името на града - морско пристанище - Аполония Понтика. Аполон е дуалистичен бог - унищожител и благодетел, пастир, прорицател, музикант, бог на ритуалното очистване, на изкуствата и музиката, основно божество в олимпийския пантеон, покровител на музите и изкуствата. Изследвайки монетното бо? ³атство на Аполония някои автори (Ив. Карайотов и др.) правят връзка от изображенията на орел кълвящ делфин - монетен тип от VІ-Vв. пр. Хр. със Зевс и Аполон и твърдят, че тези богове са свързани с Черноморието. Морският орел от монетите на понтийските градове е представител на черноморската фауна, а Аполоновия делфин е емблема и изображение на черноморските градове. Намерените стрели монети с изображения на котви навеждат на извода, че емблемата на Аполония е котва. Култът към Аполон и емблемите котви са привнесени в Аполония Понтика от милетс? ºи заселници. През VІв. пр. н. е. култов храм в Милет е Делфиона - светилище в чест на бог Аполон. В миналото т. нар. ”свещен път” свързвал Милет с храма на Аполон в Дидим /на около 20 км/. По него поклонниците носели даровете си за третото божество след Зевс и Хера. Пътят бил украсен със статуи, лъвове и сфинксове, а храмът бил заобиколен с вода и имал двор с лаврови дървета и параклис с аязмо. Светилището е било нападано от пирати, които ограбили храма, а през 494 г. пр. н. е. персите разрушили Милет и опожарили храма в Дидим като взели всичките му съкровища и статуята на Аполон. Предполага се, че именно жители от разрушения град Милет са мигрирали до бреговете на Черно море и са основали Аполония Понтика, като са запазили религиозните си традиции и култове.

В разкритите гробни съоръжения екипът на проф. Панайотова открива надгробни паметници с гръцки имена. В тях археолозите откриват огледала, метални сечива, керамични съдове, накити от бронз и желязо. Някои от погребенията са особено пищни. В един от гробовете археолозите намират уникален фигурален съд, изобразяващ древният Ерос на трон с петел. При разкопките е открит и оригинален съд с пластична украса, представляващ Горгоната Медуза. (В храма на Аполон в Дидим също има мраморни релефи с Горгона Медуза). В света са открити общо 9 подобна съд, като този от некропола на Аполония, а двата са намерени в Созопол. Интерес представляват и кипърският тип амфори с линеарна и флорална украса, 7 от които са открити в некропола на Аполония, а в света са общо 10 такива експоната.

Скелетите, намерени в некропола са обработени от канадски екип антрополози. Сред тях има изключително добре запазен експонат. Подобни са открити в древна Атина и Марсилия, където е съществувала гръцка колония. На десетия обект археолозите откриват много богато погребение, датиращо от средата на 5 в. пр. Хр. , вероятно на дете. Повече от 15 керамични съда с богата декорация са поставени в един от най-старите гробове на територията на Аполония Понтика, десетина статуетки - фигурки на животни и седнала богиня, пръчици от кост, метални игли, мъниста, бронзови халки, древен печат и уникален съд от стъкло - с вероятен произход от Египет - за благоухания.

Характерно за гробниците е, че те са със замазки, рисунки и ямки, типични за тракийските и елинските ритуали. Намерените злато, сребро, керамика, бронзови стрели, ножове, копия, накитите от бронз и желязо, както и уникалните съоръжения говорят за развита цивилизация, култура и търговски обмен по тези земи. Интересно е и откритото в некропола обредно огнище с рибно блюдо. Сред оригиналните предмети са съдове с емблеми котви, сечените монети в Аполония с изображения на котви, съдове от Египет и Мала Азия за вино и благоухания, лампи, детски играчки, статуетки на божества, питуси за зърно, вино, мед и плодове.

Намерените предмети ще се съхраняват в археологическия музей в Созопол. Разкопките в Созопол продължават и Аполония Понтика продължава да ни разкрива тайните си. Градът достигна световна слава и стана център на поклонническия туризъм в целия християнски свят с откритите през 2010 г. мощи на Свети Йоан Кръстител.

Статията е прочетена 776 пъти
Назад към брой 78Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024