Послания от съзвездието северен кръст (37) в брой 78

Послания от съзвездието северен кръст (37)
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

МАЛКО ПРЕДИСТОРИЯ

Тези видения приличат на сън или приказка, но не са. Те са толкова реални, въпреки че граничат с фантастичното. Но фантастиката е част от света, в който живеем и ние засега я отделяме от онова, което ни се струва реално. А реалността е също толкова условна, дори да изглежда необорима, ясно разграничима от другата неизследвана реалност. Нашето съзнание очертава тези граници, без да подозираме, че те са условни...

 

ВИОЛЕТОВАТА СВЕТЛИНА

Може би всичко „необичайно” започна оттук – от тази виолетова светлина. Една нощ, беше преди 13г., не можех да заспя, но да бодърствам нощем, не беше необичайно за мен. Изведнъж видях ясно голям сноп мека виолетова светлина с диаметър около една педя, насочен право към мен. Погледнах през прозореца, озадачена какъв е източникът на тази светлина. Насреща се тъмнееха хълмовете, малко над хоризонта светлината идваше „ от нищото”, просто нямаше източник, който я излъчва. Легнах си спокойно, нищо не можех да обясня, но знаех, че това, което се случва не бива да ме тревожи. Не споделих с никого за това странно явление. По-късно, след около месец, същото беше наблюдавал съпругът ми, докато аз съм спяла спокойно. Колко пъти съм била обект на това необичайно явление, не зная, но това, което наблюдавах, траеше не по-малко от 15-20 минути. Години по-късно случайно ми попадна една книга, в която се обясняваше, че това е акт на духовно посвещение от втора степен. По това време се появи първата ми езотерична книга. Мисля, че не беше случайно...

 

ТРИТЕ ЛЕШНИКА

Това видение получих преди години. При пробуждането ми една сутрин усетих допир и видях една ръка – бяла, прекомерно бяла, с тънки, дълги пръсти. Помислих, че принадлежи на възрожденски художник и веднага я оприличих – ръката на Захари Зограф, но отхвърлих това предположение, вероятно ми бе внушено, че това е ръката на Христос. Не само белотата, но и допирът не приличаха на човешка ръка. Когато остави в дланта ми 3 лешника, възприех следната мисъл: ”Момиче, това е за теб!” и ръката бързо изчезна.

Бях много озадачена, погледнах отново, но лешниците вече ги нямаше. Споделих видението с вещ в езотеричното познание човек и той го разтълкува така: ”Лешникът е твърда храна, не е за всекиго. Ще ти се даде нещо, което не е за всекиго.” Бях хем озадачена, хем не проумявах какво се случва. Минаха години преди да разбера какво означава този сън и каква символиката носи.

 

БОЖЕСТВЕНАТА МАТЕМАТИКА

Беше преди няколко години. Случи се призори, когато се събуждах. Видях река Лета и веднага я разпознах. По мисловен път ми бе внушено каква картина виждам. Наоколо бе мрак, но неспокоен, мистично тревожен. Реката течеше буйно, антрацитено черна с отблясъци, сякаш с разтопено сребро по вълните. Плуваха и се премятаха тела, ръце. Гледката беше зловеща. Помислих, че реката е много тясна. Попитаха ме колко е ширината. Аз отговорих мислено, че е около метър и двадесет. Настояха да бъда по-наблюдателна и да определя по-точно. Не успях да дам точен отговор и ми наредиха да реша следната задача – да разделя 3.14 : 3. Чрез отговора щях да науча колко е ширината на митологичната река Лета. Тъй като току-що се бях пробудила, а и не обичам да смятам наум, казах приблизителен отговор. Случи се нещо интересно. Този, с когото общувах, макар да беше само мисловно, някак строго ми каза, че отговорът не е верен и ми заповяда: „Връщай се да учиш Божествена математика!”

Откровено признах, че не зная каква е тази математика. Тогава глъсът, който според мен бе на високо еволюирало светло същество, ме попита, ако имам три ябълки какво бих направила? Помислих и отговорих, че едната ще оставя за себе си, другата ще дам на някой гладен, а третата – за Бога. Гласът, който възприемах само мислено, но усетих как малко троснато ми възрази, че не бива първата ябълка да вземам за себе си, а последната, че най-хубавите трябва да дам, но в обратен ред на този, който посочих: първата да е за Бог, втората за гладния, а тратата да оставя за себе си. „Ето това е Божествена математика, разбра ли?”- обясни ми гласът и повтори: – „Връщай се и учи!” Не мога да кажа, че математиката ми е била любима дисциплина. Не бях във възторг от това поръчение, бих предпочела да се занимавам с коя да е друга наука, но все пак се утешавах, че божествената математика има малко общо с онази, която всички учим в училище...

По-късно, когато започнах контактите със Зихара Зетрон, и потекоха молбите на много хора за помощ, оставяйки да късно с желанието да откликна на зова им, лишавайки се от сън, от спокойствие, разбрах какво всъщност е имал предвид този глас, какво е Божествена математика и мисля, че продължавам да я уча търпеливо.

 

СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ (ЛЕБЕД)
История и митология

Съзвездието Северен кръст, известно още като Лебед, е в Млечния път. В близост до него са съзвездията Пегас, Гущер, Лира, Дракон и Цефей. При ясно време в него се наблюдават с просто око около 150 звезди, 15 от които са много ярки. Ако се свържат мислено с линия, образуват форма на кръст. В единия край се намира най-ярката звезда Денеб, а в другия – Албирео. Съзвездието може да се наблюдава най-добре от юли до ноември. В него могат да се видят разсеяни звездни купове, както и двойни звезди.

Според гръцката митология Зевс се влюбва в жената на спартанския цар Тиндарей Леда и когато посещава тайно любимата си, всемогъщият Бог се превръща в лебед. От тази любов се ражда Елена, станала причина за избухването на Троянската война, а на небето засиява ново съзвездие Лебед.

В друга легенда се твърди, че след смъртта си Орфей се превръща в Лебед и така се качва на небето до своята лира.

Според трето древно предание Лебед е приятел на злополучния Фаетон, който загива, опитвайки се да управлява колесницата на баща си Хелиос / Слънцето /. Лебед безуспешно търси тялото му в реката Ериданус, където многократно се потапя, приел образа на гълъб. Зевс се смилява над него и го превръща във водна птица – лебед.

Според китайската митология съзвездието Лебед е мястото, където веднъж годишно „свраков мост” свързва любовниците Ниу Ланг и Жи Ну.

Съзвездието Лебед, както и Лира, Орел и Стрелец са обединени от мита за Стимфалийските птици, един от данадесетте подвига на Херкулес.

(Следва)

 

Книгата "Задочни репортажи от съзвездието Северен Кръст" можете да закупите от нашата онлайн книжарница.

Статията е прочетена 1663 пъти
Назад към брой 78Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024