Брой 15

Период: 6 Юни, 2011 - 12 Юни, 2011

ЕДИНЕНИЕТО КАТО СЪРДЕЧЕН ЗАКОН

ЕДИНЕНИЕТО КАТО СЪРДЕЧЕН ЗАКОН

Единственият спасителен път минава през сърцетоЗачестилите днес бедствия, аномалии и катаклизми във всички краища на света са сигурен знак, че хармонията на вибрациите е вече сериозно нарушена. Горещи и студени вълни разтърсват планетата. Основите...


Автор: Лияна ФЕРОЛИ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:26:26

МАСИ И ВЛАСТ - Страст към разрушение

МАСИ И ВЛАСТ - Страст към разрушение

ІV есе от поредицата МАСИ И ВЛАСТ на Елиас КАНЕТИЧесто става дума за страстта на масата към разрушение. Това е първото, което прави впечатление в нея, и безспорно се среща навсякъде, в най-различни страни и култури. Страстта на масата към разрушени...


Автор: Елиас КАНЕТИ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:24

Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - ЛАБРАДОРИТ

Кристалотерапия. ФЕЛДШПАТИ - ЛАБРАДОРИТ

р. лабрадорит: а. labradorite; н. labradorit; ф. labradorite, pierre de labrador; и. labradorita.Това е скала, съдържаща основно лабрадор.ЛАБРАДОРр. лабрадор; а. labrador; н. labrador; ф. labrador; и. labradora.Наименованието идва от полуостр...


Автор: Лидия СТАРИКОВА.
Категория:

Дата: 2015-01-26 14:05:47

ВЕЧНОСТТА НЕ Е ИДЕАЛ ИЛИ МЕЧТА, А ДЕЛА И ПАК ДЕЛА

ВЕЧНОСТТА НЕ Е ИДЕАЛ ИЛИ МЕЧТА, А ДЕЛА И ПАК ДЕЛА

Много думи са изприказвани за това, какво е Вечността и как се постига, но никой не го е обяснил по-вярно и просто от Риния. Ето как това звучи накратко преразказано:Трудно ни е, когато искаме да имаме. Когато харесаме това, което не ни трябва, когат...


Автор: Лили ФЕРОЛИ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:26:26

Промяната на човешкото съзнание стремеж към Просветление

Промяната на човешкото съзнание стремеж към Просветление

„Смисълът на живота е във вечното усилие да се направи нещо!” Eмил ЗолаИма смисъл да се живее, за да се мисли и преживява всичко онова, което ни заобикаля, което ни се случва, което ни прави по-възвишени и духовно чисти.Има смисъл д...


Автор: Елка БОНЧЕВА
Категория:

Дата: 2015-01-19 09:40:24

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” - част 3

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” - част 3

Как държавата да пусне Свободните пари в обръщениеПаричната реформа лишава Емисионната банка от привилегията да издава банкноти. Нейното място е заето от Национална парична служба, на която е поверена задачата ежедневно да удовлетворява търсенето н...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-20 19:53:01

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 12

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 12

Зихара Зетрон отговаря на въпросите- Човечеството е експеримент на Светлината или на Тъмнината?- Към много коренни раси принадлежите по духовност и гени, еднакви не сте на Земята. Има индивиди, носители на космически гени, но има и същества до жи...


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-16 17:42:34

Скъпоценните камъни

Скъпоценните камъни

* Скъпоценните камъни, като висша духовна енергия и според естеството си, произлизат от различните йерархии на Космоса.* Скъпоценните камъни са децата на възвишените същества, те имат магическа сила.* В един скъпоценен камък е скрит един дух, кой...


Автор: Петър ДЪНОВ
Категория:

Дата: 2015-01-25 17:42:10

вестник Квантов преход 2011 - 2024