МАСИ И ВЛАСТ

МАСИ И ВЛАСТ - Ритмична маса

МАСИ И ВЛАСТ - Ритмична маса

РитъмEсе ХІII от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на маситеРитъмът първоначално е ритъм на краката. Всеки човек върви и тъй като се движи на два крака и с ходилата си тъпче последователно земята, той може да се придвижи само ако постоянно...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-16 08:57:10

МАСИ И ВЛАСТ - Бавни маси

МАСИ И ВЛАСТ - Бавни маси

ИНЕРТНОСТ ИЛИ ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА ЦЕЛТАEсе ХІI от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на маситеЗа бавната маса е характерна отдалечеността на целта. Тя се движи с голяма упоритост към някаква неизменна цел и по пътя към нея във всички ситуа...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:22

МАСИ И ВЛАСТ - Маси в бягство

МАСИ И ВЛАСТ - Маси в бягство

Eсе ХІ от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на маситеМасите в бягство се пораждат от заплахата. За тях е характерно това, че всички бягат, всички тръгват след тях. Опасността, от която са застрашени, е една и съща за всички. Тя е съсредоточен...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:22

МАСИ И ВЛАСТ- Свойства на масите

МАСИ И ВЛАСТ- Свойства на масите

Х есе на Елиас КАНЕТИУместно е, преди да се предприеме опитза някакво подразделяне на масите, накратко да се обобщят техните главни свойства. Трябва да бъдат изтъкнати четири характерни белега:1. Масите винаги се стремят към нарастване.Тяхната...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-12 19:01:06

МАСИ И ВЛАСТ- Масите като пръстен

МАСИ И ВЛАСТ- Масите като пръстен

Eсе ІХ от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на маситеКрай арената се образуват двойно затворени маси. Тази забележителна особеност дава възможност за едно изследване върху тях.Отвън арената се откроява добре. Обикновено се вижда отдалеч. Всек...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:23

МАСИ И ВЛАСТ – Паника

МАСИ И ВЛАСТ – Паника

VIII есе на Елиас КанетиПаниката в някакъв театър, както вече често се е отбелязвало, е разпадане на масите. Колкото са по-сплотени хората благодарение на представлението, колкото е по-затворена формата на театъра, който ги обгражда отвън, толкова...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-23 08:12:25

МАСИ И ВЛАСТ - Обуздаване на масите в световните религии

МАСИ И ВЛАСТ - Обуздаване на масите в световните религии

VII есе на Елиас КанетиРелигиите, които имат общи изисквания към вярващите и са вече признати, твърде скоро изместват акцента при привличане на привърженици.В началото целта им е да достигнат и спечелят всички, които могат да бъдат достигнати и спе...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:23

МАСИ И ВЛАСТ - Усещане за преследване

МАСИ И ВЛАСТ - Усещане за преследване

VI есе на Елиас КанетиЕдно от най-поразителните свойства на масите е нещо,което би могло да се обозначи като усещане за преследване,една особено сприхава чувствителност и раздразнителност срещу веднъж завинаги обявените врагове.Последните могат да...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:24

МАСИ И ВЛАСТ – Отприщване

МАСИ И ВЛАСТ – Отприщване

V есе от поредицата МАСИ И ВЛАСТ на Елиас КанетиОтворени маси всъщност са масите,които открито се поддават на естествения си стремеж към нарастване.Отворените маси нямат нито ясна представа,нито смътно предчувствие за това, колко големи биха могли...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:24

МАСИ И ВЛАСТ - Страст към разрушение

МАСИ И ВЛАСТ - Страст към разрушение

ІV есе от поредицата МАСИ И ВЛАСТ на Елиас КАНЕТИЧесто става дума за страстта на масата към разрушение. Това е първото, което прави впечатление в нея, и безспорно се среща навсякъде, в най-различни страни и култури. Страстта на масата към разрушени...


Автор: Елиас КАНЕТИ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:24

вестник Квантов преход 2011 - 2023