ПОЗИЦИЯ на ПП "Русофили за Възраждане на Отечеството" по повод на съвместното изявление на петте водещи ядрени сили в брой 186

ПОЗИЦИЯ на ПП "Русофили  за Възраждане на Отечеството" по повод на съвместното изявление на петте водещи ядрени сили
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

ПОЗИЦИЯ на ПП "Русофили за Възраждане на Отечеството" по повод на съвместното изявление на петте водещи ядрени сили за недопускане на война помежду им

САЩ, Русия, Китай, Обединеното кралство и Франция  препотвърдиха  свои предишни изявления, че тяхното ядрено оръжие не е насочено срещу цели от тази петорка или срещу която и да е друга държава.

„Заявяваме, че в ядрена война не може да има победители и тя никога не бива да бъде започвана.“

„Смятаме, че разпространението на такива въоръжения трябва да бъде предотвратено.“

„Подчертаваме стремежа си да работим с всички държави за създаването на атмосфера на сигурност, по-благоприятна за напредъка в разоръжаването с крайна цел изграждането на свят, свободен от ядрено оръжие, без да е накърнена чиято и да е сигурност“, пише още в декларацията.

По-ясно едва ли може да се каже. Ядрената петорка не само се обявява срещу използването на съществуващото ядрено оръжие, но и заявява, че разпространението на ядрено оръжие трябва да бъде предотвратено.

Напълно в духа на декларацията на основните ядрени сили България трябва да се ангажира страната ни да не допуска на своя територия разполагането на ядрени оръжия. В духа на тази декларация България официално трябва да се противопостави на българските атлантически  субекти, които настояват за разполагане на ядрено оръжие у нас, с което  стават „по-католици от папата“. Нещо повече, на всички форуми и във всички политически формати, в които България участва, страната ни трябва да бъде активен, подчертаваме активен, защитник на неразпространението  на ядрено оръжие. България трябва не просто да очаква и да изпълнява заповеди от вън, но и да бъде енергичен съзидател на геополитическата борба за мир.

Днешният момент е изключително подходящ българските парламентарни сили да заявят недвусмислено и писмено да се ангажират с призивите „България – зона свободна от ядрено оръжие!“ и „България –зона на мира!“

ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ използва случая, да изрази своето голямо удовлетворение от началото на диалог между САЩ и Русия, чието свидетелство е подписаната декларация.

Статията е прочетена 1503 пъти
Назад към брой 186Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024